Giáo DụcLớp 8

Lập bảng hệ thống (theo gợi ý dưới đây) về một số biến đổi chính của tinh hình Việt Nam đầu thế kỉ XX do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Lập bảng hệ thống (theo gợi ý dưới đây) về một số biến đổi chính của tinh hình Việt Nam đầu thế kỉ XX do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Bài tập 3.

3.1. Lập bảng hệ thống (theo gợi ý dưới đây) về một số biến đổi chính của tinh hình Việt Nam đầu thế kỉ XX do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

 

Bạn đang xem: Lập bảng hệ thống (theo gợi ý dưới đây) về một số biến đổi chính của tinh hình Việt Nam đầu thế kỉ XX do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Lĩnh vực

Biến đổi chính

Chính trị

 

Kinh tế

 

Văn hoá

 

Xã hội

 

3.2. Nêu nhận xét của em về tình hình Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Trả lời 3.1:

Lĩnh vực

Biến đổi chính

Chính trị

– Quyền lực nằm trong tay người Pháp.

– Một bộ phận địa chủ phong kiến bị biến thành tay sai, công cụ thống trị và bóc lột của chính quyền thực dân.

Kinh tế

– Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam, tồn tại song song với quan hệ sản xuất phong kiến.

– Tài nguyên vơi cạn.

– Kinh tế Việt Nam phát triển thiếu cân đối, lệ thuộc nặng nề vào kinh tế Pháp.

– Việt Nam bị biến thành nơi cung cấp tài nguyên, nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thụ độc chiếm của Pháp.

Văn hoá

– Văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam

– Trong xã hội vẫn tồn tại nhiều hủ tục, tệ nạn.

Xã hội

– Các giai cấp cũ trong xã hội có sự phân hóa.

– Xuất hiện các lực lượng xã hội mới.

Trả lời 3.2:

 

Dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, đời sống kinh tế – xã hội của Việt Nam có nhiều chuyển biến. Những chuyển biến này đã tạo cơ sở bên trong cho sự xuất hiện của khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Lập bảng hệ thống (theo gợi ý dưới đây) về một số biến đổi chính của tinh hình Việt Nam đầu thế kỉ XX do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *