Giáo DụcLớp 8

Hãy xác định chỉ một phương án đúng

Hãy xác định chỉ một phương án đúng

A. TRẮC NGHIỆM

Bài tập 1. Hãy xác định chỉ một phương án đúng

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Hãy xác định chỉ một phương án đúng

1.1. Nét nổi bật của kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là gì? 

A. Kinh tế có bước phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.

B. Ngành nông nghiệp và công nghiệp khai khoáng phát triển mạnh. 

C. Kinh tế phát triển chậm, lạc hậu và ngày càng lệ thuộc vào kinh tế Pháp.

D. Kinh tế phát triển không đồng đều giữa các vùng, miền.

Trả lời:

C. Kinh tế phát triển chậm, lạc hậu và ngày càng lệ thuộc vào kinh tế Pháp.

1.2. Chiếm đa số trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là

A. nông dân.

B. công nhân.

C. tư sȧn.

D. tiểu tư sản.

Trả lời:

A. nông dân.

1.3. Mâu thuẫn cơ bản, bao trùm trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là

A. mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. 

B. mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

C. mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản Pháp và tư sản người Việt. 

D. mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến. 

Trả lời:

A. mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. 

1.4. Phong trào Đông du được khởi xưởng và tổ chức bởi

A. Phan Bội Châu. 

B. Phan Bội Châu và Hội Duy tân.

C. Phan Châu Trinh. 

D. Huỳnh Thúc Kháng.

Trả lời:

B. Phan Bội Châu và Hội Duy tân.

1.5. Để cứu nước, Phan Bội Châu chủ trương

A. nhờ sự giúp đỡ của nước ngoài.

B. nhờ sự giúp đỡ của Nhật Bản.

C. kêu gọi Chính phủ Pháp trao trả độc lập. 

D. dựa vào sức mạnh của quần chúng cách mạng.

Trả lời:

B. nhờ sự giúp đỡ của Nhật Bản.

1.6. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì do ai tổ chức?

A. Phan Bội Châu. 

B. Phan Châu Trinh.

C. Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ. 

D. Huỳnh Thúc Kháng.

Trả lời:

C. Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ. 

1.7. Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ nổ ra do tác động của sự kiện nào? 

A. Phong trào Đông Du.

B. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì.

C. Hoạt động của Quang phục hội.

D. Hoạt động của Hội Duy tân ở Bắc Kì.

Trả lời:

B. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì.

1.8. Mục tiêu hướng tới trong hành trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là

A. Trung Quốc

B. Nhật Bản.

C. các nước phương Tây.

D. các nước châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.

Trả lời:

C. các nước phương Tây..

1.9. Ý nào không đúng về những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong hành trình tìm đường cứu nước từ năm 1911 đến năm 1917)?

A. Trực tiếp lao động, làm nhiều nghề để kiếm sống. kết hợp tìm hiểu thực tế. 

B. Tích cực hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước.

C. Tích cực hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. 

D. Tích cực tìm hiểu về Cách mạng tháng Mười Nga.

Trả lời:

D. Tích cực tìm hiểu về Cách mạng tháng Mười Nga.

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Hãy xác định chỉ một phương án đúng

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *