Giáo DụcLớp 8

Hãy xác định các câu dưới đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. Hãy chỉ ra lỗi sai (nếu có) và sửa lại cho đúng.

Hãy xác định các câu dưới đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. Hãy chỉ ra lỗi sai (nếu có) và sửa lại cho đúng.

Bài tập 3. Hãy xác định các câu dưới đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. Hãy chỉ ra lỗi sai (nếu có) và sửa lại cho đúng.

1. Phan Bội Châu chủ trương cầu viện nước ngoài, sử dụng bạo động vũ trang để giành độc lập.

2. Phan Châu Trinh chủ trương dựa vào Pháp để cải cách nhằm phát triển đất nước.

Bạn đang xem: Hãy xác định các câu dưới đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. Hãy chỉ ra lỗi sai (nếu có) và sửa lại cho đúng.

3. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kỳ diễn ra trên lĩnh vực kinh tế. 

 

4. Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu. Phan Bội Châu cùng nhiều nhà yêu nước bị bắt và bị tù đày.

Lời giải chi tiết:

Trả lời:

  • Đáp án đúng:

1. Phan Bội Châu chủ trương cầu viện nước ngoài, sử dụng bạo động vũ trang để giành độc lập.

2. Phan Châu Trinh chủ trương dựa vào Pháp để cải cách nhằm phát triển đất nước.

  • Đáp án sai:

3. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kỳ diễn ra trên lĩnh vực kinh tế. 

4. Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu. Phan Bội Châu cùng nhiều nhà yêu nước bị bắt và bị tù đày.

 

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Hãy xác định các câu dưới đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. Hãy chỉ ra lỗi sai (nếu có) và sửa lại cho đúng.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *