Giáo DụcLớp 8

Hãy vẽ sơ đồ tư duy về những chính sách cơ bản của thực dân Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam.

Hãy vẽ sơ đồ tư duy về những chính sách cơ bản của thực dân Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam.

Bài tập 2. Hãy vẽ sơ đồ tư duy về những chính sách cơ bản của thực dân Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam.

 

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Hãy vẽ sơ đồ tư duy về những chính sách cơ bản của thực dân Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam.

Trả lời:

Học sinh điền các thông tin sau vào sơ đồ:

 • Chính trị:

 • Hoàn thiện bộ máy thống trị ở Liên bang Đông Dương.

 • Việt Nam bị chia thành ba kỳ với ba chế độ cai trị khác nhau.

 • Kinh tế:

 • Tăng cường cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền trồng lúa và cây công nghiệp.

 • Tập trung khai thác than và kim loại.

 • Xây dựng hệ thống giao thông.

 • Nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam, tăng thuế cũ, đặt thuế mới.

 • Văn hóa, giáo dục:

 • Truyền bá văn hoá phương Tây, hạn chế ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc.

 • Đào tạo một lớp người thân Pháp.

 • Mở một số trường học mới cùng một số cơ sở văn hoá, y tế.

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Hãy vẽ sơ đồ tư duy về những chính sách cơ bản của thực dân Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *