Giáo DụcLớp 12

Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho bảng ở cuối sách. sgk vật lí 12 trang 200

Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho bảng ở cuối sách. sgk vật lí 12 trang 200

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài.

Trang 200 – sgk vật lí 12

Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho bảng ở cuối sách.

Bạn đang xem: Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho bảng ở cuối sách. sgk vật lí 12 trang 200

Lời giải chi tiết:

$_{1}^{2}\textrm{H}+_{1}^{3}\textrm{H}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+_{0}^{1}\textrm{n}$

Khối lượng tỏa ra khi tổng hợp 1 hạt nhân$\alpha$là:

mD = 2,01345u; mT = 3,0155u; mα = 4,0015u; mn = 1,00866u.

W = ( m+ m– mα – mn ).c2 = ( 2,01345u + 3,0155u – 4,0015u – 1,00866u).c2

= 0,01879.c2 = 0,1879.1,66055.10-27.9.1016 = 0,2808.10-11J

=$\frac{0,2808.10^{-11}}{1,6.10^{-19}}eV$= 0,1755.108eV = 17,55MeV

Lớp 12

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho bảng ở cuối sách. sgk vật lí 12 trang 200

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *