Giáo DụcLớp 8

Hãy so sánh và giải thích sự so sánh các đại lượng của hai lượng nước ở hai cốc vẽ trong Hình 26.1 bằng cách hoàn thiện Bảng 26.1

Hãy so sánh và giải thích sự so sánh các đại lượng của hai lượng nước ở hai cốc vẽ trong Hình 26.1 bằng cách hoàn thiện Bảng 26.1

Câu 26.10*. Hãy so sánh và giải thích sự so sánh các đại lượng của hai lượng nước ở hai cốc vẽ trong Hình 26.1 bằng cách hoàn thiện Bảng 26.1. Bỏ qua sự thay đổi khoảng cách giữa các phân tử nước theo nhiệt độ.

Hãy so sánh và giải thích sự so sánh các đại lượng của hai lượng nước ở hai cốc vẽ trong Hình 26.1 bằng cách hoàn thiện Bảng 26.1

STT

Bạn đang xem: Hãy so sánh và giải thích sự so sánh các đại lượng của hai lượng nước ở hai cốc vẽ trong Hình 26.1 bằng cách hoàn thiện Bảng 26.1

Đại lượng

Cốc 1

Cốc 2

So sánh

Giải thích

1

Khối lượng (m)

m1

m2

m1  > m2

Lượng nước ở cốc 1 nhiều hơn ở cốc 2

2

Nhiệt độ (T)

T1

T2

…?…

…?…

3

Động năng phần tử (Eđ)

Eđ1

Eđ2

…?…

…?…

4

Thế năng phân tử (Et)

Et1

Et2

…?…

…?…

5

Tổng động năng phân tử(∑

Eđ1

Eđ2

…?…

…?…

6

Tổng thế năng phân tử (∑Et)

Et1

Et2

…?…

…?…

7

Nội năng (U)

U1

U2

…?…

…?…

Lời giải chi tiết:

STT

Đại lượng

Cốc 1

Cốc 2

So sánh

Giải thích

1

Khối lượng (m)

m1

m2

m1  > m2

Lượng nước ở cốc 1 nhiều hơn ở cốc 2

2

Nhiệt độ (T)

T1

T2

T1  > T2

Số chỉ nhiệt kế ở cốc 1 cao hơn ở cốc 2.

3

Động năng phần tử (Eđ)

Eđ1

Eđ2

Eđ1  > Eđ2

Nhiệt độ nước ở cốc 1 cao hơn ở cốc 2.

4

Thế năng phân tử (Et)

Et1

Et1

Et1  =  Et2

Bỏ qua sự thay đổi khoảng cách giữa các phân tử

5

Tổng động năng phân tử(

Eđ1

Eđ2

Eđ1> Eđ2

Lượng nước ở cốc 1 nhiều hơn ở cốc 2 và nhiệt độ nước ở cốc 1 cao hơn ở cốc 2.

6

Tổng thế năng phân tử (Et)

Et1

Et2

Et1> ∑Et2

Lượng nước ở cốc 1 nhiều hơn ở cốc 2.

7

Nội năng (U)

U1

U2

U1>U2

Nội năng của mỗi cốc nước là tổng động. năng và thế năng của các phân tử nước trong cốc.

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Hãy so sánh và giải thích sự so sánh các đại lượng của hai lượng nước ở hai cốc vẽ trong Hình 26.1 bằng cách hoàn thiện Bảng 26.1

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *