Giáo DụcLớp 11

Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Câu 1: Trang 156 – sgk lịch sử 11

Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc hết chiến tranh Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất:

  • Phong trào nổ ra với quy mô rộng khắp cả nước, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia.
  • Phong trào yêu nước, chống Pháp trong những năm 1858 – 1897 theo khuynh hướng phong kiến. Đó là các cuộc khởi nghĩa hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi.
  • Phong trào yêu nước, chống thực dân Pháp trong những năm đầu thế kỉ XX theo khuynh hướng dân chủ tư sản. Đó là các cuộc vận động cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
  • Lãnh đạo phong trào là các sĩ phu yêu nước hoặc sĩ phu trí thức.
  • Phong trào diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng cuối cùng bị thất bại do bị khủng hoảng đường lối đấu tranh.

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *