Giáo DụcLớp 8

Hãy chỉ ra những đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc. Theo em, đặc trưng nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Hãy chỉ ra những đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc. Theo em, đặc trưng nào là quan trọng nhất? Vì sao?

 Bài tập 3. Hãy chỉ ra những đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc. Theo em, đặc trưng nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Hãy chỉ ra những đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc. Theo em, đặc trưng nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Trả lời:

 

Chủ nghĩa đế quốc là một hệ thống kinh tế và chính trị mà các quốc gia mạnh hơn chi phối và xâm lược các quốc gia yếu hơn để tạo ra sự ảnh hưởng và kiểm soát. Có một số đặc trưng quan trọng của chủ nghĩa đế quốc, như đã gợi ý:

  • Sự hình thành của các công ty độc quyền lũng đoạn thị trường và nền kinh tế: 

Trong hệ thống này, các công ty lớn và mạnh chiếm lĩnh thị trường và kiểm soát sản xuất, giúp họ đạt được ưu thế cạnh tranh và tạo ra lợi nhuận lớn.

  • Sự dung hợp giữa tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng: 

Chủ nghĩa đế quốc thường thấy sự kết hợp mạnh mẽ giữa nguồn vốn tư bản công nghiệp và nguồn vốn từ ngân hàng. Sự hợp tác này giúp tạo ra tư bản tài chính mạnh mẽ, tăng cường sự kiểm soát và ảnh hưởng của các công ty lớn đối với nền kinh tế và chính trị.

  • Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa: 

Chủ nghĩa đế quốc thường đi kèm với việc xâm lược, thôn tính các vùng lãnh thổ yếu hơn để tăng cường quyền lực và tài nguyên. Điều này có thể giúp tăng cường sự ảnh hưởng và kiểm soát của quốc gia chủ nghĩa đế quốc trên phạm vi quốc tế.

Tuy nhiên, trong số các đặc trưng trên, đặc trưng quan trọng nhất trong hình thành và bản chất của chủ nghĩa đế quốc có thể là sự hình thành các công ty độc quyền. Điều này bởi vì các công ty độc quyền có khả năng kiểm soát và chi phối cả thị trường và nền kinh tế. Các công ty này thường có sức mạnh tài chính, công nghệ và quyền lực chính trị, giúp họ thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc thông qua việc thúc đẩy sự kiểm soát và xâm lược.

 

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Hãy chỉ ra những đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc. Theo em, đặc trưng nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *