Giáo DụcLớp 12

Giải vật lí 12: Bài tập 3 trang 203 sgk

Giải vật lí 12: Bài tập 3 trang 203 sgk

Bài tập 3: trang 203 – sgk vật lí 12

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp ( được gọi là chu trình CNO ). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

1.$_{6}^{12}\textrm{C}+?\rightarrow _{7}^{13}\textrm{N}$

Bạn đang xem: Giải vật lí 12: Bài tập 3 trang 203 sgk

2.$_{7}^{13}\textrm{N}\rightarrow _{6}^{13}\textrm{C}+?$

3.$_{6}^{13}\textrm{C}+?\rightarrow _{7}^{14}\textrm{N}$

4.$_{7}^{14}\textrm{N}+?\rightarrow _{8}^{15}\textrm{O}$

5.$_{8}^{15}\textrm{O}\rightarrow _{7}^{15}\textrm{N}+?$

6.$_{7}^{15}\textrm{N}+_{1}^{1}\textrm{H}\rightarrow _{6}^{12}\textrm{C}+?$

Lời giải chi tiết:

Gọi ? cần tìm là: $_{Z}^{A}\textrm{X}$

Định luật bảo toàn điện tích:

Z1 + Z2 = Z3 + Z4.

Định luật bảo toàn số nuclôn:

A1 + A2 = A3 + A4.

1.$_{6}^{12}\textrm{C}+?\rightarrow _{7}^{13}\textrm{N}$

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

12 + A = 13 ⇒ A = 1

6 + Z = 7 ⇒ Z = 1

Vậy$_{Z}^{A}\textrm{X}$là$_{1}^{1}\textrm{H}$

2.$_{7}^{13}\textrm{N}\rightarrow _{6}^{13}\textrm{C}+?$

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

13 = 13 + A ⇒ A = 0

7 = 6 + Z ⇒ Z = 1

Vậy$_{Z}^{A}\textrm{X}$là$_{1}^{0}\textrm{e}$

3.$_{6}^{13}\textrm{C}+?\rightarrow _{7}^{14}\textrm{N}$

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

13 + A = 14 ⇒ A =1

6 + Z = 7 ⇒ Z = 1

Vậy$_{Z}^{A}\textrm{X}$là$_{1}^{1}\textrm{H}$

4.$_{7}^{14}\textrm{N}+?\rightarrow _{8}^{15}\textrm{O}$

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

14 + A = 15 ⇒ A = 1

7 + Z =8 ⇒ Z = 1

Vậy$_{Z}^{A}\textrm{X}$là$_{1}^{1}\textrm{H}$

5.$_{8}^{15}\textrm{O}\rightarrow _{7}^{15}\textrm{N}+?$

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

15 = 15 + A ⇒ A = 0

8 = 7 + Z ⇒ Z = 1

Vậy$_{Z}^{A}\textrm{X}$là$_{1}^{0}\textrm{e}$

6.$_{7}^{15}\textrm{N}+_{1}^{1}\textrm{H}\rightarrow _{6}^{12}\textrm{C}+?$

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số nuclon:

15 + 1 = 12 + A ⇒ A = 4

7 + 1 = 6 + Z ⇒ Z = 2

Vậy$_{Z}^{A}\textrm{X}$là$_{2}^{4}\textrm{He}$

Lớp 12

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải vật lí 12: Bài tập 3 trang 203 sgk

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *