Giáo DụcLớp 9

Giải thích vì sao phong trào chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở vùng Bắc Phi?

Giải thích vì sao phong trào chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở vùng Bắc Phi?

II. Các nước châu Phi

1. Tìm hiểu tình hình chung của châu Phi

Đọc thông tin, kết hợp quan sát lược đồ và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy:

Bạn đang xem: Giải thích vì sao phong trào chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở vùng Bắc Phi?

  • Giải thích vì sao phong trào chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở vùng Bắc Phi?

Lời giải chi tiết:

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở vùng Bắc Phi vì:

Nhân tố khách quan: 

  • Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai cũng như những thay đổi về tình hình quốc tế sau chiến tranh đã thúc đẩy phong trào độc lập dân tộc tại châu Phi…
  • Thất bại của chủ nghĩa phát xít, sự suy yếu của Anh và Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân châu Phi.
  • Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trước hết là của Việt Nam và Trung Quốc đã cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng ở châu Phi. 

Nhân tố chủ quan: 

  • Sau chiến tranh, lực lượng cách mạng ở châu Phi đã có sự trưởng thành vượt bậc…
  • Châu Phi đã thành lập được tổ chức lãnh đạo là “Tổ chức thống nhất châu Phi” (OAU) năm 1963; giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp hoạt động và thúc đẩy sự nghiệp đấu tranh cách mạng của các nước châu Phi…
  • Giai cấp tư sản châu Phi ngày càng trưởng thành, nhanh chóng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng thông qua các chính đảng hoặc các tổ chức chính trị của mình.
  • Nhân dân châu Phi đã tận dụng mọi thời cơ tổ chức đấu tranh để dành lại chính quyền.

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải thích vì sao phong trào chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở vùng Bắc Phi?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *