Giáo DụcVideo hay

Giải thí nghiệm 1 bài 57 hóa 11 nâng cao: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit trang 236

Giải thí nghiệm 1 bài 57 hóa 11 nâng cao: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit trang 236

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit

 • Thử tính chất của Glixerol.
 • Quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Giải thí nghiệm 1 bài 57 hóa 11 nâng cao: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit trang 236

Dụng cụ- Hóa chất

 • Dụng cụ: 2 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
 • Hoá chất: dd CuSO4 2%,  dd NaOH 10%, etanol, glixerol.

Cách tiến hành:

 • Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ.
 • Thêm tiếp 2-3 giọt Glixerol vào ống nghiệm thứ 1.
 • Thêm tiếp 2-3 giọt Etanol vào ống nghiệm thứ 2.
 • Quan sát hiện tượng xảy ra ở 2 ống nghiệm.

Giải bài 57 hóa 11 nâng cao: Thực hành: Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol - sgk trang 236

 • Sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl vào cả hai ống nghiệm. Quan sát hiện tượng.

Giải bài 57 hóa 11 nâng cao: Thực hành: Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol - sgk trang 236

 

Hiện tượng- Giải thích

 • Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ: Cả 2 ống đều xuất hiện kết tủa xanh lam nhạt (Cu(OH)2)

PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2(xanh) + Na2SO4

  • Ống 1: Kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam của muối đồng (II) glixerat

PTHH: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2→ [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

  • Ống 2: không có hiện tượng, Kết tủa không tan.
 • Khi cho thêm axit HCl vào hai ống nghiệm ta thấy kết tủa của ống (2) tan, ống (1) không có hiện tượng gì:

PTHH: Ống (2) : Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải thí nghiệm 1 bài 57 hóa 11 nâng cao: Glixerol tác dụng với đồng (II)hidroxit trang 236

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *