Giáo DụcLớp 6

Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 59 trang 33

Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 59 trang 33

Bài 59: trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tính:

a) \(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\) b) \(\frac{-11}{12}-(-1)\)  c) \(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}\)
d) \(\frac{-1}{16}-\frac{1}{15}\) e) \(\frac{11}{36}-\frac{-7}{24}\) g) \(\frac{-5}{9}-\frac{-5}{12}\)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 59 trang 33

a) \(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}=\frac{1}{8}+\left (-\frac{1}{2} \right )=\frac{1}{8}+\frac{-4}{8}=\frac{-3}{8}\)

b) \(\frac{-11}{12}-(-1)=\frac{-11}{12}+1=\frac{-11}{12}+\frac{12}{12}=\frac{1}{12}\)

c) \(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}=\frac{3}{5}+\left (-\frac{5}{6} \right )=\frac{18}{30}+\frac{-25}{30}=\frac{-7}{30}\)

d) \(\frac{-1}{16}-\frac{1}{15}=\frac{-15}{240}+\frac{-16}{240}=\frac{-31}{240}\)

e) \(\frac{11}{36}-\frac{-7}{24}=\frac{22}{72}+\frac{21}{72}=\frac{43}{72}\)

g) \(\frac{-5}{9}-\frac{-5}{12}=\frac{-20}{36}+\frac{15}{36}=\frac{-5}{36}\)

Lớp 6

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 59 trang 33

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *