Giáo DụcLớp 6

Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 108 trang 48

Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 108 trang 48

Bài 108: trang 48 sgk Toán 6 tập 2

Hoàn thiện các phép tính sau:

a) Tính tổng: \(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9}\)

Bạn đang xem: Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 108 trang 48

Cách 1: 

\(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = { \ldots  \over 4} + { \ldots  \over 9} = {{63} \over {36}} + { \ldots  \over {36}} = { \ldots  \over {36}} =  \ldots \)

Cách 2: 

\(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = 1{ \ldots  \over {36}} + 3{ \ldots  \over {36}} = 4{ \ldots  \over {36}} = 5{ \ldots  \over {36}}\)

b) Tính hiệu: \(3{5 \over 6} – 1{9 \over {10}}\)

Cách 1: 

\(3{5 \over 6} – 1{9 \over {10}} = {{23} \over 6} – { \ldots  \over  \ldots } = {{…} \over {30}} – {{…} \over {30}} = {{58} \over {30}} =  \ldots \)

Cách 2:

\(3{5 \over 6} – 1{9 \over {10}} = 3{{25} \over {30}} – 1{{27} \over {30}} = 2{{55} \over {30}} – 1{ \ldots  \over {30}} =  \ldots {{…} \over {…}} = 1{ \ldots  \over {15}}\)

Lời giải chi tiết:

a) Tính tổng: \(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9}\)

Cách 1:

\(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = {7 \over 4} + {{32} \over 9} = {{63} \over {36}} + {{128} \over {36}} = {{191} \over {36}} = 5{{11} \over {36}}\)

Cách 2: 

\(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = 1{{27} \over {36}} + 3{{20} \over {36}} = 4{{47} \over {36}} = 5{{11} \over {36}}\)

b) Tính hiệu: \(3{5 \over 6} – 1{9 \over {10}}\)

Cách 1: 

\(3{5 \over 6} – 1{9 \over {10}} = {{23} \over 6} – {{19} \over {10}} = {{115} \over {30}} – {{57} \over {30}} = {{58} \over {30}} = 1{{28} \over {30}}\)

Cách 2: 

\(3{5 \over 6} – 1{9 \over {10}} = 3{{25} \over {30}} – 1{{27} \over {30}} = 2{{55} \over {30}} – 1{{27} \over {30}} = 1{{28} \over {30}} = 1{{14} \over {15}}\)

Lớp 6

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 108 trang 48

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *