Giáo DụcLớp 6

Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 107 trang 48

Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 107 trang 48

Bài 107: trang 48 sgk Toán 6 tập 2

Tính:

a) \({1 \over 3} + {3 \over 8} – {7 \over {12}}\)

Bạn đang xem: Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 107 trang 48

b) \({{ – 3} \over {14}} + {5 \over 8} – {1 \over 2}\)

c) \({1 \over 4} – {2 \over 3} – {{11} \over {18}}\)

d) \({1 \over 4} + {5 \over {12}} – {1 \over {13}} – {7 \over 8}\)

Lời giải chi tiết:

a) \({1 \over 3} + {3 \over 8} – {7 \over {12}} =\frac{8}{24}+\frac{9}{24}-\frac{14}{24}= {{8 + 9 – 14} \over {24}} = {3 \over {24}} = {1 \over 8}\)

b) \({{ – 3} \over {14}} + {5 \over 8} – {1 \over 2} =\frac{-12}{56}+\frac{35}{56}-\frac{28}{56}= {{ – 12 + 35 – 28} \over {56}} = {{ – 5} \over {56}}\)

c) \({1 \over 4} – {2 \over 3} – {{11} \over {18}} =\frac{9}{36}-\frac{24}{36}-\frac{22}{36}= {{9 – 24 – 22} \over {36}} = {{ – 37} \over {36}}\)

d) \({1 \over 4} + {5 \over {12}} – {1 \over {13}} – {7 \over 8} \)

\(=\frac{78}{312}+\frac{130}{312}-\frac{24}{312}-\frac{273}{312}\)

\( = {{78 + 130 – 24 – 273} \over {312}} \)

\(= {{208 – 297} \over {312}} = {{ – 89} \over {312}}\)

Lớp 6

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải sgk toán 6 tập 2: bài tập 107 trang 48

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *