Giáo DụcVideo hay

Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 83 trang 62

Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 83 trang 62

Bài 83: trang 62 sbt Toán 8 tập 2

Giải phương trình:

a. \({{5{x^2} – 3x} \over 5} + {{3x + 1} \over 4} < {{x\left( {2x + 1} \right)} \over 2} – {3 \over 2}\)

Bạn đang xem: Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 83 trang 62

b. \({{5x – 20} \over 3} – {{2{x^2} + x} \over 2} > {{x\left( {1 – 3x} \right)} \over 3} – {{5x} \over 4}\)

Lời giải chi tiết:

a.     \({{5{x^2} – 3x} \over 5} + {{3x + 1} \over 4} < {{x\left( {2x + 1} \right)} \over 2} – {3 \over 2}  \)

\(\Leftrightarrow {{5{x^2} – 3x} \over 5}.20 + {{3x + 1} \over 4}.20 < {{x\left( {2x + 1} \right)} \over 2}.20 – {3 \over 2}.20  \)

\(\Leftrightarrow 20{x^2} – 12x + 15x + 5 < 20{x^2} + 10x – 30  \)

\(\Leftrightarrow 20{x^2} – 12x + 15x – 20{x^2} – 10x <  – 30 – 5  \)

\(\Leftrightarrow  – 7x <  – 35  \)

\(\Leftrightarrow x > 5 \)

Vậy nghiệm của bất phương trình là: \(x > 5\)

b.     \({{5x – 20} \over 3} – {{2{x^2} + x} \over 2} > {{x\left( {1 – 3x} \right)} \over 3} – {{5x} \over 4}  \)

\(\Leftrightarrow {{5x – 20} \over 3}.12 – {{2{x^2} + x} \over 2}.12 > {{x\left( {1 – 3x} \right)} \over 3}.12 – {{5x} \over 4}.12  \)

\(\Leftrightarrow 20x – 80 – 12{x^2} – 6x > 4x – 12{x^2} – 15x  \)

\(\Leftrightarrow 20x – 12{x^2} – 6x – 4x + 12{x^2} + 15x > 80  \)

\(\Leftrightarrow 25x > 80  \)

\(\Leftrightarrow x > 3,2  \)

Vậy nghiệm của bất phương trình là: \(x > 3,2\)

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 83 trang 62

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *