Giáo DụcVideo hay

Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 75 trang 61

Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 75 trang 61

Bài 75: trang 61 sbt Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a. \(2x + 1,4 < {{3x – 7} \over 5}\)

Bạn đang xem: Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 75 trang 61

b. \(1 + {{1 + 2x} \over 3} > {{2x – 1} \over 6} – 2\)

Lời giải chi tiết:

a.     \(2x + 1,4 < {{3x – 7} \over 5}  \)

\(\Leftrightarrow 5.\left( {2x + 1,4} \right) < 5.{{3x – 7} \over 5}  \)

\(\Leftrightarrow 10x + 7 < 3x – 7  \)

\(\Leftrightarrow 10x – 3x <  – 7 – 7  \)

\(\Leftrightarrow 7x <  – 14  \)

\(\Leftrightarrow x <  – 2 \)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x<-2\)

b.     \(1 + {{1 + 2x} \over 3} > {{2x – 1} \over 6} – 2  \)

\(\Leftrightarrow \frac{6}{6} + {{2.(1 + 2x)} \over 3.2} > {{2x – 1} \over 6} – \frac{2.6}{6}  \)

\(\Leftrightarrow 6 + 2 + 4x > 2x – 1 – 12  \)

\(\Leftrightarrow 4x – 2x >  – 1 – 12 – 6 – 2  \)

\(\Leftrightarrow 2x >  – 21  \)

\(\Leftrightarrow x >  – 10,5 \)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x>-10,5\)

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 75 trang 61

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *