Giáo DụcVideo hay

Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 69 trang 60

Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 69 trang 60

Bài 69: trang 60 sbt Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a. $\left | 3x – 2 \right |= 2x$

Bạn đang xem: Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 69 trang 60

b. $\left | 4 + 2x \right | = -4x$

c. $\left | 2x – 3 \right |= -x + 21$

d. $\left | 3x – 1 \right | = x – 2$

Lời giải chi tiết:

a.     $\left | 3x – 2 \right |= 2x$

\(\Rightarrow \left[ \matrix{3x-2=2x\,\rm{(với\,x\ge \frac{2}{3})} \hfill \cr 3x-2=-2x\,\rm{(với\,x<\frac{2}{3})} \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow  \left[ \matrix{x=2 \hfill \cr 5x=2 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow  \left[ \matrix{x=2 \,\rm{(t/m)}\hfill \cr x=\frac{2}{5}\,\rm{(t/m)} \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1=2; x_2=\frac{2}{5}$

b.    $\left | 4 + 2x \right | = -4x$

\(\Rightarrow \left[ \matrix{4+2x=-4x\,\rm{(với\,x\ge -2)} \hfill \cr 4+2x=4x\,\rm{(với\,x<-2)} \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow  \left[ \matrix{6x=-4 \hfill \cr -2x=-4 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow  \left[ \matrix{x=-\frac{2}{3} \,\rm{(t/m)}\hfill \cr x=2\,\rm{(không\,t/m)} \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có nghiệm là $x=-\frac{2}{3}$

c.     $\left | 2x – 3 \right |= -x + 21$

\(\Rightarrow \left[ \matrix{2x-3=-x+21\,\rm{(với\,x\ge 1,5)} \hfill \cr 2x-3=x-21\,\rm{(với\,x<1,5)} \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow  \left[ \matrix{3x=24 \hfill \cr x=-18 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow  \left[ \matrix{x=8 \,\rm{(t/m)}\hfill \cr x=-18\,\rm{(t/m)} \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1=8; x_2=-18$

d.     $\left | 3x – 1 \right | = x – 2$

\(\Rightarrow \left[ \matrix{3x-1=x-2\,\rm{(với\,x\ge \frac{1}{3})} \hfill \cr 3x-1=2-x\,\rm{(với\,x<\frac{1}{3})} \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow  \left[ \matrix{2x=-1 \hfill \cr 4x=3 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow  \left[ \matrix{x=-\frac{1}{2} \,\rm{(không\,t/m)}\hfill \cr x=\frac{3}{4}\,\rm{(không\,t/m)} \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình vô nghiệm.

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT toán 8 tập 2: bài tập 69 trang 60

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *