Giáo DụcLớp 6

Giải SBT toán 6 tập 2: bài tập 6.5 trang 16

Giải SBT toán 6 tập 2: bài tập 6.5 trang 16

Bài 6.5: trang 16 sbt Toán 6 tập 2

a) Cho phân số \({a \over b} (a, b \in \mathbb{N}, b \ne 0)\)

    Giả sử  \({a \over b} > 1 ,m \in \mathbb{N}, m \ne 0.\)

Bạn đang xem: Giải SBT toán 6 tập 2: bài tập 6.5 trang 16

Chứng tỏ rằng:

\({a \over b} < {{a + m} \over {b + m}}\)  

b) Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh \({{434} \over {561}}\) và \({{441} \over {568}}\) 

Lời giải chi tiết:

a)

\({a \over b} = {{a(b + m)} \over {b(b + m)}} = {{ab + am} \over {{b^2} + bm}}\,\,\,(1)\)

\({{a + m} \over {b + m}} = {{b(a + m)} \over {b(b + m)}} = {{ab + bm} \over {{b^2} + bm}}\,\,\,(2)\)

\({a \over b} < 1 \Rightarrow  a < b \Rightarrow  ab + am < ab + bm\,\,\,(3)\)

Từ (1), (2) và (3) ta có: \({a \over b} < {{a + m} \over {b + m}}\) 

b) Áp dụng:

Rõ ràng \({{434} \over {561}} < 1\)

\(\Rightarrow {{434} \over {561}} < {{434 + 7} \over {561 + 7}} = {{441} \over {568}}\) 

Lớp 6

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT toán 6 tập 2: bài tập 6.5 trang 16

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *