Giáo DụcVideo hay

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.27, 9.28, 9.29 trang 68

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.27, 9.28, 9.29 trang 68

Bài 9.27: Trang 68 SBT hóa 11

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Tất cả các anđehit no, đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức xeton và chức ancol.

Bạn đang xem: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.27, 9.28, 9.29 trang 68

B. Tất cả các xeton no đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức ancol.

C. Tất cả các ancol đơn chức, mạch hở có 1 liên kết đôi đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức xeton.

D. Tất cả các ancol đơn chức, mach vòng no đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức xeton.

Bài 9.28: Trang 68 SBT hóa 11

Chất X là một anđehit mạch hở chứa a nhóm chức anđehit và b liên kết  ở gốc hiđrocacbon. Công thức phân tử của chất X có dạng là ?

A. \({C_n}{H_{2n – 2{\rm{a}} – 2b}}{O_a}\)

B. \({C_n}{H_{2n – {\rm{a}} – b}}{O_a}\)

C. \({C_n}{H_{2n + 2 – {\rm{a}} – b}}{O_a}\)

D. \({C_n}{H_{2n + 2 – 2{\rm{a}} – 2b}}{O_a}\)

Bài 9.29: Trang 68 SBT hóa 11

Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH, HCOOH và CH3COOH tăng dần theo trật tự :

A. C2H5OH < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH

B. CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH.

C. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH.

D. C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH.

Lời giải chi tiết:

Bài 9.27. Đáp án A

Sai do: C2H4O không có đồng phân xeton. Để có đồng phần xeton thì chất đó phải có từ 3C trở lên.

Bài 9.28. Đáp án D

Andehit no mạch hở a chức có CTPT dạng : CnH2n­+2-2aOa

=> Andehit no mạch hở a chức có b liên kết đôi thì có CTPT dạng: CnH2n­+2-2a-2bOa

Bài 9.29. Đáp án C

Axit cacboxylic có ít C thì độ linh động của H trong nhóm –COOH càng cao

=> CH3COOH < HCOOH

Độ linh động của H trong –COOH > -OH

Và H trong –OH của phenol > -OH của ancol do có sự ảnh hưởng của vòng thơm

=> Độ linh động của H trong nhóm –OH : C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.27, 9.28, 9.29 trang 68

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *