Giáo DụcVideo hay

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.26 trang 68

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.26 trang 68

Bài 9.26: Trang 68 SBT hóa 11

Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở A và ancol no đơn chức mạch hở B. Hai chất A và B có cùng số nguyên tử cacbon.

Lấy 25,8 g M đem chia làm 2 phần đều nhau. Cho phần (1) tác dụng hết với natri thu được 2,80 lít H2. Để đốt cháy hoàn toàn phần (2) cần dùng vừa hết 14,56 lít \({O_2}\) . Các thể tích tính ở đktc.

Bạn đang xem: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.26 trang 68

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

Lời giải chi tiết:

A là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở => Chất A có CTPT là CnH2n02, CTCT là Cn1H2n1COOH

B là ancol no đơn chức mạch hở có cùng số C với A => Chất B có CTPT là CnH2n+2O, CTCT là CnH2n+1OH.

Gọi số mol ở từng phần : nA = x (mol) ; nB = y (mol)

Phần (1) : nNa = $\frac{{2,8}}{{22,4}} $ = 0,125 (mol)

\(2{C_{n – 1}}{H_{2n – 1}}COOH + 2Na \to \)\(2{C_{n – 1}}{H_{2n – 1}}COONa + {H_2}\)

x mol                                                          \(\frac{x}{2}\) mol

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH + 2Na \to 2{C_n}{H_{2n + 1}}ONa + {H_2}\)

y mol                                                                       \(\frac{y}{2}\) mol

Theo phương trình :

nNa = \(\frac{{x + y}}{2} = 0,125\) (mol) => \(\Rightarrow x + y = 0,25(1)\)

Phần (2) :

\({C_n}{H_{2n}}{O_2} + \frac{{3n – 2}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

x mol               \(\frac{{3n – 2}}{2}\)x mol

\({C_n}{H_{2n + 2}}{O_2} + \frac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

y mol                  \(\frac{{3n}}{2}\)y mol

Theo phương trình:

nO2 =  \(\frac{{3n – 2}}{2}\)x + \(\frac{{3n}}{2}\)y = $\frac{{14,56}}{{22,4}} $ = 0,65 (mol)

\(\Rightarrow (3n – 2)x + 3ny = 1,3(2)\)

Khối lượng mỗi phần : (14n + 32)x + (14n + 18)y = \(\frac{{25,8}}{2}\) = 12,9 (3)

Từ hệ các phương trình (1), (2), (3), tìm được n = 2; x = 0,1; y = 0,15.

Chất A : \({C_2}{H_4}{O_2}\) hay \(C{H_3}COOH\) (axit axetic) :

Chất B : C2H6O hay CH3-CH2-OH (ancol etylic)

Trong 12,9 gam hỗn hợp đầu:

maxit  = 0,1 .60 = 6 (g)

%axit = \(\frac{{6}}{{12,9}}\).100% = 46,5%

%ancol = 100% – 46,5% = 53,5%

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.26 trang 68

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *