Giáo DụcVideo hay

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.19 trang 67

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.19 trang 67

Bài 9.19: Trang 67 SBT hóa 11

Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon dưới đây (cùng với các chất vô cơ cần thiết) :

1. metan ;

Bạn đang xem: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.19 trang 67

2. etilen ;

3. axetilen ;

4. butan.

Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các quá trình đó, có ghi rõ điểu kiện phản ứng.

Lời giải chi tiết:

1. Từ \(C{H_4}\)

\(2C{H_4}\) $ \overset{1500^{o}C}{\rightarrow} $ HC≡CH + \(3{H_2}\)

HC≡CH  + \({H_2}O\) $ \overset{HgSO_4, 80^{o}C}{\rightarrow} $ CH3-CHO

\(2C{H_3} – CHO + {O_2}\) $ \overset{xt}{\rightarrow} $ \(2C{H_3}COOH\)

2. Từ \({C_2}{H_4}\)

\({C_2}{H_4} + HOH\) $ \overset{H^{+}}{\rightarrow} $ \(C{H_3} – C{H_2} – OH\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\) $ \overset{enzim}{\rightarrow} $ \(C{H_3}COOH + {H_2}O\)

3. Từ \({C_2}{H_2}\) :

HC≡CH  + \({H_2}O\) $ \overset{HgSO_4, 80^{o}C}{\rightarrow} $ CH3-CHO

\(2C{H_3} – CHO + {O_2}\) $ \overset{xt}{\rightarrow} $ \(2C{H_3}COOH\)

4. Từ \({C_4}{H_{10}}\) :

\(2C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_3} + 5{O_2}\) $ \overset{xt, 180^{o}C, 50atm}{\rightarrow}$ \(4C{H_3}COOH + 2{H_2}O\)

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.19 trang 67

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *