Giáo DụcVideo hay

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.13, 9.14, 9.15,9.16,9.17 trang 66

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.13, 9.14, 9.15,9.16,9.17 trang 66

Bài 9.13: Trang 66 SBT hóa 11

Chất  CH3-CH(CH3) – CH2 -COOH có tên là ?

A. axit 2-metylpropanoic.                         

Bạn đang xem: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.13, 9.14, 9.15,9.16,9.17 trang 66

B. axit 2-metylbutanoic.

C. axit 3-metylbuta-1-oic.                            

D. axit 3-metylbutanoic.

Bài 9.14: Trang 66 SBT hóa 11

Axit propionic có công thức cấu tạo :

A. CH3-CH2-CH2-COOH.                                  

B. CH3-CH2-COOH.

C. CH3-COOH.                                          

D. CH3-[CH2]3-COOH. 

Bài 9.15: Trang 66 SBT hóa 11

Bốn chất sau đây đều có phân tử khối là 60. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. H-COO-CH3.        

B. HO-CH2-CHO.

C. CH3-COOH.                                         

D. CH3-CH2-CH2-OH.

Bài 9.16: Trang 66 SBT hóa 11

Trong 4 chất dưới đây, chất nào dễ tan trong nước nhất ?

A. CH3-CH2-COO-CH3.                          

B. CH3-COO-CH2-CH3.

C. CH3-CH2-CH2-COOH.                                  

D. CH3-CH2-CH2-CH2-COỌH.

Bài 9.17: Trang 66 SBT hóa 11

Trong 4 chất dưới đây, chất nào phản ứng được với cả 3 chất : Na, NaOH và NaHCO3 ?

A. C6H5-OH.     

B. HO-C6H4-OH.

C. H-COO-C6H5.                                     

D. C6H5-COOH.

Lời giải chi tiết:

Bài 9.13. Đáp án D

Đánh số thứ tự từ nhóm –COOH => Nhóm –CH3 ở vị trí C số 3

Tên = “axit” chỉ số nhánh – tên nhánh- mạch chính – oic = axit 3-metylbutanoic

Bài 9.14. Đáp án B

Axit propionic => Mạch chính gồm 3C (tính cả -COOH) , không nhánh

=> CH3-CH2-COOH

Bài 9.15. Đáp án C

Axit cacboxylic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol, adehit, este có khối lượng phân tử sấp sỉ nhau.

=> CH3-COOH.

Bài 9.16. Đáp án C

Axit cacboxylic khi dễ tan trong nước vì tạo liên kết hidro với nước.

CH3-CH2-CH2-COOH, CH3-CH2-CH2-CH2-COỌH > CH3-COO-CH2-CH3, CH3-CH2-COO-CH3.

=> Độ tan của :  CH3-CH2-CH2-COOH >  CH3-CH2-CH2-CH2-COỌH (Khối lượng mol nhỏ hơn thì độ tan lớn hơn)

Bài 9.17. Đáp án D

C6H5-COOH + Na → C6H5-COONa + ½ H2

C6H5-COOH + NaOH → C6H5-COONa + H2O

C6H5-COOH + NaHCO3 → C6H5-COONa + CO2 + H2O

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.13, 9.14, 9.15,9.16,9.17 trang 66

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *