Giáo DụcVideo hay

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.11 trang 65

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.11 trang 65

Bài 9.11: Trang 65 SBT hóa 11

Để đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 3,08 lít \({O_2}\).Sản phẩm thu được chỉ gồm có 1,80 g H2O và 2,24 lít CO2. Các thể tích khí đo ở đktc. 

1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

Bạn đang xem: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.11 trang 65

2. Xác định công thức phân tử của A, biết rằng tỉ khối hơi của A đối với oxi là 2,25.

3. Xác định công thức cấu tạo có thể có của chất A, ghi tên tương ứng, biết rằng A là hợp chất cacbonyl.

Lời giải chi tiết:

 1. Theo định luật bảo toàn khối lượng :

\({m_A} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} – {m_{{O_2}}} = \frac{{2,24}}{{22,4}}.44 + 1,8 – \frac{{3,08}}{{22,4}}.32\) = 1,8 (g)

Khối lượng C trong 1,8 g A là : \(\frac{{12.2,24}}{{22,4}}\) = 1,2 (g).

=> nC = $ \frac{1,2}{12}$ = 0,1 (mol)

Khối lượng H trong 1,8 g A là : \(\frac{{2.1,8}}{{18}}\) = 0,2 (g).

=> nH = $ \frac{0,2}{2}$ = 0,2 (mol)

Khối lượng O trong 1,8 g A là : 1,8 – 1,2 – 0,2 = 0,4 (g).

=>nO = $ \frac{0,4}{16}$ = 0,025 (mol)

Công thức chất A có dạng CxHyOz :

x : y : z = nC : nH : nO = 0,1 : 0,2 : 0,025 = 4:8:1

CTĐGN là C4H8O

2. d(A/O2)  = $ \frac{M_A}{32}$ = 2,25

=> MA = 2,25.32 = 72 (g/mol)

\( \Rightarrow \) CTPT trùng với CTĐGN : C4H8O.

3. Các hợp chất cacbonyl C4H8O :

Giải SBT hóa 11 bài 44: Andehit - Xeton trang 64

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.11 trang 65

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *