Giáo DụcVideo hay

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.10 trang 65

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.10 trang 65

Bài 9.10: Trang 65 SBT hóa 11

Chất A là một anđehit đơn chức. Cho 10,50 g A tham gia hết vào phản ứng tráng bạc. Lượng bạc tạo thành được hoà tan hết vào axit nitric loãng làm thoát ra 3,85 lít khí NO (đo ở 27,3°C và 0,8 atm).

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên chất A.

Bạn đang xem: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.10 trang 65

Lời giải chi tiết:

Đổi thể tích khí NO về đktc :

\({V_o} = \frac{{pV}}{T}.\frac{{{T_o}}}{{{p_o}}} = \frac{{0,8.3,85}}{{300,3}}.\frac{{273}}{1} = 2,8(l)\)

nNO = $ \frac{2,8}{22,4}$ = 0,0125 (mol)

PTHH:

R – CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O \( \to \) RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag   (1)

3Ag + 4HNO3 \( \to \) 3AgNO3 + NO + 2H2O                                                 (2)

Theo phương trình (2)

Số mol Ag = 3.số mol NO = 3.\(\frac{{2,8}}{{22,4}}\) = 0,375 (mol).

Theo phương trình (1)

Số mol RCHO = \(\frac{1}{2}\)Số mol Ag = $ \frac{0,375}{2}$ = 0,1875 (mol)

Ta có: mA = nA.MA = 0,1875. MA = 10,50 (g)

=> MA = $ \frac{m_A}{n_A}$ = $ \frac{10,5}{0,375}$  = 56 (g/mol)               .

RCHO = 56 \( \Rightarrow \) R = 56 – 29 = 27 \( \Rightarrow \) R là -C2H3

CTPT là \({C_3}{H_4}O\).

CTCT là CH2 = CH – CHO (propenal).

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.10 trang 65

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *