Giáo DụcVideo hay

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64

Giải SBT hóa 11: bài tập 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64

Bài 9.1: Trang 64 SBT hóa 11

Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit ?

A. H – CH = O.                                

Bạn đang xem: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64

B. O = CH – CH = O.

C. Giải SBT hóa 11 bài 44: Andehit - Xeton trang 64                               

D. CH3 – CH = O.

Bài 9.2: Trang 64 SBT hóa 11

Tên đúng của chất CH3-CH2-CH2-CHO là :

A. propan-1-al;                                

B. propanal;

C. butan-1-al;                                  

D. butanal.

Bài 9.3: Trang 64 SBT hóa 11

Anđehit propionic có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây ?

Giải SBT hóa 11 bài 44: Andehit - Xeton trang 64

Bài 9.4: Trang 64 SBT hóa 11

Chất  Giải SBT hóa 11 bài 44: Andehit - Xeton trang 64 có tên là :

A. pentan-4-on.        

B. pentan-4-ol.

C. pentan-2-on.                                 

D. pentan-2-ol.

Bài 9.5: Trang 64 SBT hóa 11

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. Anđehit và xeton đều làm mất màu nước brọm.

B. Anđehit và xeton đều không làm mất màu nước brom.

C. Xeton làm mất màu nước brom còn anđehit thì không.

D. Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không.

Lời giải chi tiết:

Bài 9.1. Đáp án C

Andehit là hợp chất hữu cơ có nhóm chức – CHO trong phân tử

=> Chất C không có nhóm –CHO.                 

Bài 9.2. Đáp án D

Mạch chính (tính cả nhóm –CHO) gồm 4C và k có nhánh => butanal            

Bài 9.3. Đáp án B

Anđehit propionic => Mạch thẳng, k nhánh, có 3C (tính cả nhóm –CHO)

=> CH3 – CH2 – CHO

Bài 9.4. Đáp án C

Mạch chính gồm 5C, đánh số sao cho C chứa nhóm (-CO) có chỉ số bé nhất)

=> Tên = pentan-2-on

Bài 9.5. Đáp án D

Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không.

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT hóa 11: bài tập 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *