Giáo DụcVideo hay

Giải SBT hóa 11: bài tập 8.17 trang 60

Giải SBT hóa 11: bài tập 8.17 trang 60

Bài 8.17: Trang 59 SBT hóa 11

Hỗn hợp A chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần dùng vừa hết 3,36 lít O2 (đktc). Trong sản phẩm cháy, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 1,88 g.

1. Xác định khối lượng hỗn hợp A.

Bạn đang xem: Giải SBT hóa 11: bài tập 8.17 trang 60

2. Xác định công thức phân tử và phần trăm khối lượng của từng chất trong A nếu biết thêm rằng hai ancol đó khác nhau 2 nguyên tử cacbon.

Lời giải chi tiết:

1. Ancol no, đơn chức, mạch hở có CTPT dạng : CnH2n +1OH.

A gồm 2 ancol nên ta gọi công thức chung của hai ancol là \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}OH\) 

Gọi tổng số mol của 2 ancol trong A là a. => mA = (14\(\overline n \) + 18)a.

PTHH:

\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}OH + \frac{{3\overline n }}{2}{O_2} \to \overline n C{O_2} + (\overline n  + 1){H_2}O\)

a mol                    \(\frac{{3\overline n }}{2}\)a mol     \({\overline n }\)a mol     \((\overline n  + 1)\)a mol

Ta có: nO2­ = \(\frac{{3\overline n }}{2}\)a = $\frac{3,36}{22,4} $ = 0,15 mol (1)

mCO2 – mH2O = $44\overline n a – 18(\overline n + 1)a = 1,88$ (2)

Giải hệ phương trình (1), (2)

=> $\overline n = 2,5   , a = 0,04$

Khối lượng hỗn hợp A là: mA = (14.2,5 + 18).0,04 = 2,12 (g)

2. Phần trăm khối lượng từng chất trong A

Gọi số nguyên tử Cacbon trong 1 ancol là n.

=> số nguyên tử Cacbon trong 1 ancol còn lại là n + 2. (hơn nhau 2 nguyên tử cacbon)

$\overline n = 2,5$ =>     n < 2,5 < n + 2 \( \Rightarrow \) 0,5 < n < 2,50 

n là số nguyên => n = 1 hoặc n = 2.

Nếu n=1, hai ancol là CH3OH (x mol)  và \({C_3}{H_7}OH\) (y mol)

=> mhh = mCH3OH + mC3H7OH = 32x + 60y = 2,12  (1)

$\overline n  = 2,5$ => $\frac{x+3y}{x + y} = 2,5$

=> 1,5x -0,5y = 0 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) \( \Rightarrow \) y = 0,03 và x = 0,01

Trong hỗn hợp A:

%m (CH3OH): \(\frac{{0,01.32}}{{2,12}}\). 100%= 15,1%

%m (C3H7OH): 100% – 15,1% = 84,9%

Nếu n=2, hai ancol là C2H5OH (x mol) và \({C_4}{H_9}OH\) (y mol)

 => mhh = mC2H5OH + mC4H9OH = 46x + 74y = 2,12  (1)

$\overline n  = 2,5$ => $\frac{2x+4y}{x + y} = 2,5$

=> 0,5x -1,5y = 0 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2)  \( \Rightarrow \) y = 0,01 và x = 0,03

Trong hỗn hợp A:

%m (C2H5OH): \(\frac{{0,03.46}}{{2,12}}\). 100%= 65,1%

%m (C3H7OH): 100% – 65,1%, = 34,9%

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải SBT hóa 11: bài tập 8.17 trang 60

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *