Giáo DụcLớp 8

Giải câu 6 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải sgk Toán 8 tập 2 trang 9

Giải câu 6 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải sgk Toán 8 tập 2 trang 9

Câu 6: trang 9 sgk Toán 8 tập 2

Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

1) Tính theo công thức \(S = BH x (BC + DA) : 2\)

Bạn đang xem: Giải câu 6 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải sgk Toán 8 tập 2 trang 9

2) \(S = S_{ABH} + S_{BCKH} + S_{CKD}\)

Sau đó sử dụng giả thiết \(S = 20\)để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Trong hai phương trình ấy, có phương trình nào là phương trình bậc nhất không?

Lời giải chi tiết:

Gọi S là diện tích hình thang ABCD.

1) Theo công thức \(S= \frac{BH(BC+DA)}{2}\)

Ta có: \(AD = AH + HK + KD\)

\(\Rightarrow AD = 7 + x + 4 = 11 + x\)

\(\Rightarrow S = \frac{x(11+2x)}{2}\)

2) Ta có:

\(S = S_{ABH} + S_{BCKH} + S_{CKD}\)

\(= \frac{1}{2}.AH.BH + BH.HK + \frac{1}{2}CK.KD\)

\(= \frac{1}{2}.7x + x.x + \frac{1}{2}x.4\)

\(= \frac{7}{2}.x + x^2 + 2x \)

Vậy \(S = 20\)ta có hai phương trình:

\( \frac{x(11+2x)}{2}= 20\,\l(1)\)

\( \frac{7}{2}x + x^2 + 2x  = 20\,\,(2)\)

Cả hai phương trình không có phương trình nào là phương trình bậc nhất.

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 6 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải sgk Toán 8 tập 2 trang 9

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *