Giáo DụcLớp 8

Giải câu 50 bài Ôn tập chương 3 sgk Toán 8 tập 2 trang 33

Giải câu 50 bài Ôn tập chương 3 sgk Toán 8 tập 2 trang 33

Câu 50: trang 33 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \(3 – 4x\left( {25 – 2x} \right) = 8{x^2} + x – 300\)

Bạn đang xem: Giải câu 50 bài Ôn tập chương 3 sgk Toán 8 tập 2 trang 33

b) \({{2\left( {1 – 3x} \right)} \over 5} – {{2 + 3x} \over {10}} = 7 – {{3\left( {2x + 1} \right)} \over 4}\)

c)\({{5x + 2} \over 6} – {{8x – 1} \over 3} = {{4x + 2} \over 5} – 5\)

d) \({{3x + 2} \over 2} – {{3x + 1} \over 6} = 2x + {5 \over 3}\)

Lời giải chi tiết:

a) \(3 – 4x\left( {25 – 2x} \right) = 8{x^2} + x – 300\)

\(⇔3 – 100x + 8{x^2} = 8{x^2} + x – 300\)

\(⇔3 – 100x + 8{x^2} -8{x^2} -x + 300=0\)

\(⇔ – 101x +303 =  0\)

\(⇔ – 101x =-303 \)

\(⇔x = 3\)

Vậy phương trình có nghiệm là \(x = 3\)

b) \({{2\left( {1 – 3x} \right)} \over 5} – {{2 + 3x} \over {10}} = 7 – {{3\left( {2x + 1} \right)} \over 4}\)

\(⇔\frac{2.4(1-3x)}{20}-\frac{2(2+3x)}{20}=\frac{7.20}{20}-\frac{5.3(2x+1)}{20}\)

\(\Rightarrow 8\left( {1 – 3x} \right) – 2\left( {2 + 3x} \right) = 140 – 15\left( {2x + 1} \right)\)

\(⇔8 – 24x – 4 – 6x = 140 – 30x – 15\)

\( ⇔- 30x + 4 = 125 – 30x\)

\( ⇔- 30x + 30x = 125 – 4\)

\(⇔0x = 121\)(vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c)\({{5x + 2} \over 6} – {{8x – 1} \over 3} = {{4x + 2} \over 5} – 5\)

\(\Leftrightarrow \frac{5(5x+2)}{30}-\frac{10(8x-1)}{30}=\frac{6(4x+2)}{30}-\frac{5.30}{30}\)

\(\Rightarrow 5\left( {5x + 2} \right) – 10\left( {8x – 1} \right) = 6\left( {4x + 2} \right) – 150\)

\(⇔25x + 10 – 80x + 10 = 24x + 12 – 150\)

\(⇔25x-80x-24x=12-150-20\)

\(⇔ – 79x = -158 \)

\(⇔x = 2\)

Vậy phương có nghiệm là \(x = 2\)

d) \({{3x + 2} \over 2} – {{3x + 1} \over 6} = 2x + {5 \over 3}\)

\(⇔\frac{3(3x+2)}{6}-\frac{3x+1}{6}=\frac{6.2x}{6}+\frac{5.2}{6}\)

\(\Rightarrow 3\left( {3x + 2} \right) – \left( {3x + 1} \right) = 12x + 10\)

\(⇔9x + 6 – 3x – 1 = 12x + 10\)

\(⇔6x + 5 = 12x + 10\)

\( ⇔- 6x = 5\)

\(⇔x = {{ – 5} \over 6}\)

Vậy phương trình có nghiệm là \(x = {{ – 5} \over 6}\)

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 50 bài Ôn tập chương 3 sgk Toán 8 tập 2 trang 33

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *