Giáo DụcLớp 5

Giải câu 5 bài : Ôn tập về phân số (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 150

Giải câu 5 bài : Ôn tập về phân số (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 150

Câu 5: Trang 150 sgk toán lớp 5

a) Viết các phân số \(\frac{6}{11}\) ; \(\frac{23}{33}\) ; \(\frac{2}{3}\) theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các phân số \(\frac{8}{9}\) ; \(\frac{8}{11}\) ; \(\frac{9}{8}\) theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bạn đang xem: Giải câu 5 bài : Ôn tập về phân số (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 150

Lời giải chi tiết:

a) Ta quy đồng 3 phân số rồi so sánh.

Quy đồng:

Ta thấy 33 : 11 = 3 và 33 : 3 = 11 nên:

\(\frac{6}{11}\) = \(\frac{6 \times 3}{11 \times 3}\) = \(\frac{18}{33}\) ; 

\(\frac{2}{3}\) = \(\frac{2 \times 11}{3 \times 11}\) = \(\frac{22}{33}\) 

giữ nguyên phân số \(\frac{23}{33}\).

Cùng mẫu số so sánh tử nên \(\frac{18}{33}\) < \(\frac{22}{33}\) <  \(\frac{23}{33}\) 

Vậy các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: \(\frac{6}{11}\) ; \(\frac{2}{3}\) ; \(\frac{23}{33}\).

b) Ta quy đồng hai phân số \(\frac{8}{11}\) và \(\frac{8}{9}\) 

\(\frac{8}{11}\) = \(\frac{8 \times 9}{11 \times 9}\) = \(\frac{72}{99}\) 

\(\frac{8}{9}\) = \(\frac{8 \times 11}{9 \times 11}\) = \(\frac{88}{99}\) 

Cùng mẫu nên  \(\frac{8}{11}\) < \(\frac{8}{9}\) ; 

Ta thấy \(\frac{8}{11}\) và \(\frac{8}{9}\) đều nhỏ hơn 1, mà \(\frac{9}{8}\) > 1

Vậy các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:  hoặc  \(\frac{9}{8}\) >  \(\frac{8}{9}\) > \(\frac{8}{11}\).

Lớp 5

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 5 bài : Ôn tập về phân số (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 150

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *