Giáo DụcLớp 7

Giải câu 46 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 45

Giải câu 46 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 45

Câu 46: trang 45 sgk Toán 7 tập 2

Viết đa thức \(P(x) = 5x^3 – 4x^2 + 7x – 2 \)dưới dạng:

a) Tổng của hai đa thức một biến.

Bạn đang xem: Giải câu 46 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 45

b) Hiệu của hai đa thức một biến.

Bạn Vinh nêu nhận xét: “Ta có thể viết đa thức đã cho thành tổng của hai đa thức bậc 4”. Đúng hay sai ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết:

Viết đa thức \(P(x) = 5x^3 – 4x^2 + 7x – 2 \)dưới dạng:

a) Tổng của hai đa thức một biến.

\(5x^3 – 4x^2 + 7x – 2 = (5x^3 – 2) + (7x – 4x^2)\)

b) Hiệu của hai đa thức một biến.

\(5x^3 – 4x^2 + 7x – 2 = (5x^3 – 4x^2) – (2-7x)\)

Chú ý: Đáp số ở câu a; b không duy nhất, các bạn có thể tìm thêm đa thúc khác.

Bạn Vinh nói đúng: Ta có thể viết đa thức đã cho thành tổng của hai đa thúc bậc 4 chẳng hạn như:

\(5x^3 -4x^2 + 7x – 2 = (x^4 + 5x^3 + 7x) + (- x^4 – 4x^2 – 2)\)

Lớp 7

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 46 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 45

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *