Giáo DụcLớp 7

Giải câu 45 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 45

Giải câu 45 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 45

Câu 45: trang 45 sgk Toán 7 tập 2

Cho đa thức \(P(x) = x^4 – 3x^2 + \frac{1}{2}- x\)

Tìm các đa thức \(Q(x), R(x), \)sao cho:

Bạn đang xem: Giải câu 45 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 45

a) \(P(x) + Q(x) = x^5 – 2x^2+ 1\)

b) \(P(x) – R(x) = x^3\)

Lời giải chi tiết:

a) \(P(x) + Q(x) = x^5 – 2x^2+ 1\)

\(\Rightarrow Q(x)=x^5-2x^2+1-P(x)\)

\(=x^5-2x^2+1-\left ( x^4 – 3x^2 + \frac{1}{2}- x \right )\)

\(=x^5-2x^2+1-x^4 + 3x^2 – \frac{1}{2}+ x\)

\(=x^5-x^4+3x^2-2x^2+x+1-\frac{1}{2}\)

\(=x^5-x^4+x^3+x+\frac{1}{2}\)

b) \(P(x) – R(x) = x^3\)

\(\Rightarrow R(x)=P(x)-x^3\)

\(=x^4 – 3x^2 + \frac{1}{2}- x-x^3\)

\(=x^4-x^3-3x^2-x+\frac{1}{2}\)

Lớp 7

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 45 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 45

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *