Giáo DụcLớp 8

Giải câu 4 trang 43 sách VNEN toán 8 tập 1

Giải câu 4 trang 43 sách VNEN toán 8 tập 1

Câu 4: Trang 43 sách VNEN toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức:

a) $\frac{1}{x+2}$; $\frac{x}{x-y}$

Bạn đang xem: Giải câu 4 trang 43 sách VNEN toán 8 tập 1

b) $x^{2}+1$; $\frac{x^{4}}{x^{2}-1}$

c) $\frac{x^{3}}{x^{3}-3x^{2}y+3xy^{2}-y^{3}}$; $\frac{x}{y^{2}-xy}$

Lời giải chi tiết:

Giải câu a:  $\frac{1}{x+2}$; $\frac{x}{x-y}$

Ta có MTC là $(x+2)(x-y)$

Suy ra:

$\frac{1}{x+2}=\frac{x-y}{(x+2)(x-y)}$

$\frac{x}{x-y}=\frac{x(x+2)}{(x+2)(x-y)}$

Giải câu b: $x^{2}+1$; $\frac{x^{4}}{x^{2}-1}$

MTC là $x^{2}-1$

Suy ra: $x^{2}+1=\frac{(x^{2}-1)(x^{2}+1)}{x^{2}-1}$=$\frac{(x^{4}-1)}{x^{2}-1}$

$\frac{x^{4}}{x^{2}-1}$=$\frac{x^{4}}{x^{2}-1}$

Giải câu c: $\frac{x^{3}}{x^{3}-3x^{2}y+3xy^{2}-y^{3}}$; $\frac{x}{y^{2}-xy}$

Ta có: $\frac{x^{3}}{x^{3}-3x^{2}y+3xy^{2}-y^{3}}=\frac{x^{3}}{(x-y)^{3}}$

$\frac{x}{y^{2}-xy}=\frac{x}{y(y-x)}=\frac{x}{-y(x-y)}$

MTC là $-y(x-y)^{3}$

Suy ra: $\frac{x^{3}}{x^{3}-3x^{2}y+3xy^{2}-y^{3}}=\frac{-yx^{3}}{-y(x-y)^{3}}$

$\frac{x}{y^{2}-xy}=\frac{x(x-y)^{2}}{-y(x-y)^{3}}$

 

 

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 4 trang 43 sách VNEN toán 8 tập 1

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *