Giáo DụcLớp 4

Giải câu 3 bài Phép chia phân số sgk Toán 4 trang 136

Giải câu 3 bài Phép chia phân số sgk Toán 4 trang 136

Câu 3: Trang 136 sgk toán lớp 4

Tính:

a) \(\frac{2}{3}\) x \(\frac{5}{7}\)   ; \(\frac{10}{21}\) : \(\frac{5}{7}\)   ;     \(\frac{10}{21}\) : \(\frac{2}{3}\)     

Bạn đang xem: Giải câu 3 bài Phép chia phân số sgk Toán 4 trang 136

b) \(\frac{1}{5}\) x \(\frac{1}{3}\)   ;   \(\frac{1}{15}\) : \(\frac{1}{5}\)   ;    \(\frac{1}{15}\) : \(\frac{1}{3}\) 

Lời giải chi tiết:

a)   \(\frac{2}{3}\) x \(\frac{5}{7}\) =  \(\frac{2 \times 5}{3 \times 7}\) = \(\frac{10}{21}\)

\(\frac{10}{21}\) : \(\frac{5}{7}\) = \(\frac{10}{21}\) x \(\frac{7}{5}\) = \(\frac{10 \times 7}{21 \times 5}\) =  \(\frac{2\times 5 \times 7}{3 \times 7 \times 5}\) = \(\frac{2}{3}\)     (Rút gọn cả tử và mẫu cho 7 và 5)

\(\frac{10}{21}\) : \(\frac{2}{3}\) = \(\frac{10}{21}\) x \(\frac{3}{2}\) = \(\frac{10 \times 3}{21 \times 2}\) =  \(\frac{2\times 5 \times 3}{3 \times 7 \times 2}\) = \(\frac{5}{7}\) (Rút gọn cả tử và mẫu cho 2 và 3)

b) \(\frac{1}{5}\) x \(\frac{1}{3}\)  =  \(\frac{1 \times 1}{5 \times 3}\) = \(\frac{1}{15}\) 

\(\frac{1}{15}\) : \(\frac{1}{5}\) =   \(\frac{1}{15}\) x \(\frac{5}{1}\) = \(\frac{1 \times 5}{15 \times 1}\) =  \(\frac{1\times 5 }{3 \times 5 \times 1}\) = \(\frac{1}{3}\)     (Rút gọn cả tử và mẫu cho 5)    

\(\frac{15}{5}\) : \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1}{15}\) x \(\frac{3}{1}\) = \(\frac{1 \times 3}{15 \times 1}\) =  \(\frac{1\times 3}{3 \times 5 \times 1}\) = \(\frac{1}{5}\)     (Rút gọn cả tử và mẫu cho 3)    

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 3 bài Phép chia phân số sgk Toán 4 trang 136

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *