Giáo DụcLớp 3

Giải câu 3 bài làm quen với thống kê số liệu (tiếp) trang 137 sgk toán 3

Giải câu 3 bài làm quen với thống kê số liệu (tiếp) trang 137 sgk toán 3

Câu 3: Trang 137 – sgk toán lớp 3

Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm:

Tháng 1 2 3
Trắng 1240m 1040m 1475m
Hoa 1875m 1140m 1575m

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

Bạn đang xem: Giải câu 3 bài làm quen với thống kê số liệu (tiếp) trang 137 sgk toán 3

a) Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét?

c) Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa?

Lời giải chi tiết:

Nhìn vào bảng trên, ta thấy:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được 1040m vải trắng và 1140m vải hoa

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100m (1575m – 1475m = 100m)

c) Tháng 1 cửa hàng bán được 1875m vải hoa. Tháng 2 cửa hàng bán được 1140m vải hoa. Tháng 3 cửa hàng bán được 1575m vải hoa.

Lớp 3

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 3 bài làm quen với thống kê số liệu (tiếp) trang 137 sgk toán 3

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *