Giáo DụcLớp 8

Giải câu 25 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

Giải câu 25 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

Câu 25: trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \(2{x^3} + 6{x^2} = {x^2} + 3x\)

Bạn đang xem: Giải câu 25 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

b) \(\left( {3x – 1} \right)\left( {{x^2} + 2} \right) = \left( {3x – 1} \right)\left( {7x – 10} \right)\)

Lời giải chi tiết:

a) \(2{x^3} + 6{x^2} = {x^2} + 3x\)

\(\Leftrightarrow 2x^2(x+3)=x(x+3)\)

\(\Leftrightarrow 2x^2(x+3)-x(x+3)=0\)

\(\Leftrightarrow (2x^2-x)(x+3)=0\)

\(\Leftrightarrow x(2x-1)(x+3)=0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=0 \hfill \cr 2x-1=0 \hfill \cr x+3=0 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=0 \hfill \cr x=\frac{1}{2} \hfill \cr x=-3 \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left \{ 0; \frac{1}{2}; -3 \right \}\)

b) \(\left( {3x – 1} \right)\left( {{x^2} + 2} \right) = \left( {3x – 1} \right)\left( {7x – 10} \right)\)

\(\Leftrightarrow (3x-1)(x^2+2)-(3x-1)(7x-10)=0\)

\(\Leftrightarrow (3x-1)(x^2+2-7x+10)=0\)

\(\Leftrightarrow (3x-1)(x^2-7x+12)=0\)

\(\Leftrightarrow (3x-1)(x^2-3x-4x+12)=0\)

\(\Leftrightarrow (3x-1)[x(x-3)-4(x-3)]=0\)

\(\Leftrightarrow (3x-1)(x-4)(x-3)=0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{3x-1=0 \hfill \cr x-4=0 \hfill \cr x-3=0 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=\frac{1}{3} \hfill \cr x=4 \hfill \cr x=3 \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left \{ 3; \frac{1}{3}; 4 \right \}\)

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 25 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *