Giáo DụcLớp 8

Giải câu 24 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

Giải câu 24 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

Câu 24: trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \(\left( {{x^2} – 2x + 1} \right) – 4 = 0\)

Bạn đang xem: Giải câu 24 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

b) \({x^2} – x =  – 2x + 2\)

c) \(4{x^2} + 4x + 1 = {x^2}\)

d) \({x^2} – 5x + 6 = 0\)

Lời giải chi tiết:

a) \(\left( {{x^2} – 2x + 1} \right) – 4 = 0\)

\(\Leftrightarrow (x-1)^2-2^2=0\)

\(\Leftrightarrow (x-1-2)(x-1+2)=0\)

\(\Leftrightarrow (x-3)(x+1)=0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x-3=0 \hfill \cr x+1=0 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=3 \hfill \cr x=-1 \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left \{ 3;-1 \right \}\)

b) \({x^2} – x =  – 2x + 2\)

\(\Leftrightarrow x(x-1)=-2(x-1)\)

\(\Leftrightarrow x(x-1)+2(x-1)=0\)

\(\Leftrightarrow (x+2)(x-1)=0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x+2=0 \hfill \cr x-1=0 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=-2 \hfill \cr x=1 \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left \{ -2;1 \right \}\)

c) \(4{x^2} + 4x + 1 = {x^2}\)

\(\Leftrightarrow (2x+1)^2=x^2\)

\(\Leftrightarrow (2x+1)^2-x^2=0\)

\(\Leftrightarrow (2x+1-x)(2x+1+x)=0\)

\(\Leftrightarrow (x+1)(3x+1)=0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x+1=0 \hfill \cr 3x+1=0 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=-1 \hfill \cr x=-\frac{1}{3} \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left \{ -1;-\frac{1}{3} \right \}\)

d) \({x^2} – 5x + 6 = 0\)

\(\Leftrightarrow (x-2)(x-3)=0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x-2=0 \hfill \cr x-3=0 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=2 \hfill \cr x=3 \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left \{ 2;3 \right \}\)

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 24 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *