Giáo DụcLớp 8

Giải câu 23 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

Giải câu 23 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

Câu 23: trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \(x\left( {2x – 9} \right) = 3x\left( {x – 5} \right)\)

Bạn đang xem: Giải câu 23 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

b) \(0,5x\left( {x – 3} \right) = \left( {x – 3} \right)\left( {1,5x – 1} \right)\)

c) \(3x – 15 = 2x\left( {x – 5} \right)\)

d) \({3 \over 7}x – 1 = {1 \over 7}x\left( {3x – 7} \right).\)

Lời giải chi tiết:

a) \(x(2x – 9) = 3x(x – 5)\)

\(\Leftrightarrow x(2x-9)-3x(x-5)=0\)

\(\Leftrightarrow x[2x-9-3(x-5)]=0\)

\(\Leftrightarrow x(2x-9-3x+15)=0\)

\(\Leftrightarrow x(-x+6)=0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=0 \hfill \cr -x+6=0 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=0 \hfill \cr x=6 \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left \{ 0;6 \right \}\)

b) \(0,5x\left( {x – 3} \right) = \left( {x – 3} \right)\left( {1,5x – 1} \right)\)

\(\Leftrightarrow 0,5x(x-3)-(x-3)(1,5x-1)=0\)

\(\Leftrightarrow (0,5x-1,5x+1)(x-3)=0\)

\(\Leftrightarrow (-x+1)(x-3)=0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{-x+1=0 \hfill \cr x-3=0 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=1 \hfill \cr x=3 \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left \{ 1;3 \right \}\)

c) \(3x – 15 = 2x\left( {x – 5} \right)\)

\(\Leftrightarrow 3(x-5)-2x(x-5)=0\)

\(\Leftrightarrow (3-2x)(x-5)=0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{3-2x=0 \hfill \cr x-5=0 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{2x=3 \hfill \cr x=5 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=1,5 \hfill \cr x=5 \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left \{ 1,5;5 \right \}\)

d) \({3 \over 7}x – 1 = {1 \over 7}x\left( {3x – 7} \right).\)

\(\Leftrightarrow 3x-7=x(3x-7)\)

\(\Leftrightarrow (3x-7)-x(3x-7)=0\)

\(\Leftrightarrow (3x-7)(1-x)=0\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{3x-7=0 \hfill \cr 1-x=0 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{3x=7 \hfill \cr x=1 \hfill \cr} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{x=\frac{7}{3} \hfill \cr x=1 \hfill \cr} \right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left \{ 1; \frac{7}{3} \right \}\)

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 23 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *