Giáo DụcLớp 4

Giải câu 2 trang 93 sách toán VNEN lớp 4

Giải câu 2 trang 93 sách toán VNEN lớp 4

Câu 2 trang 93 sách VNEN toán 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 5 x 27 x 2            246 x 62 + 246 x 38

Bạn đang xem: Giải câu 2 trang 93 sách toán VNEN lớp 4

b. 54 x 2 x 9 x 5     428 x 56 – 428 x 46

Lời giải chi tiết:

a. 5 x 27 x 2                    246 x 62 + 246 x 38

  = (5 x 2) x 27                 = 246 x (62 + 38)

  = 10 x 27                       = 246 x 100

  = 270                             = 24600

b. 54 x 2 x 9 x 5             428 x 56 – 428 x 46

  = (54 x 9) x (5 x 2)        = 428 x (56 – 46)

  = 486 x 10                    = 428 x 10

  = 4860                          = 4280

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 2 trang 93 sách toán VNEN lớp 4

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *