Giáo DụcLớp 4

Giải câu 2 bài Phép trừ phân số sgk Toán 4 trang 129

Giải câu 2 bài Phép trừ phân số sgk Toán 4 trang 129

Câu 2: Trang 129 sgk toán lớp 4

Rút gọn rồi tính:

a) \(\frac{2}{3}- \frac{3}{9}\);   b) \(\frac{7}{5}- \frac{15}{25}\);          

Bạn đang xem: Giải câu 2 bài Phép trừ phân số sgk Toán 4 trang 129

c) \(\frac{3}{2}-\frac{4}{8}\);          d) \(\frac{11}{4}-\frac{6}{8}\)

Lời giải chi tiết:

a) Ta thấy 3 : 3 = 1 ; 9 : 3 = 3. Nên chia cả tử và mẫu của \(\frac{3}{9}\) cho 3.

\(\frac{3}{9}\) = \(\frac{3 : 3}{9 : 3}\) = \(\frac{1}{3}\)

Ta có: \(\frac{2}{3}- \frac{3}{9}\) = \(\frac{2}{3}- \frac{1}{3}= \frac{2-1}{3}=\frac{1}{3}\)

b) Ta thấy 15 : 5 = 3 ; 25 : 5 = 5. Nên chia cả tử và mẫu của \(\frac{15}{25}\) cho 5.

\(\frac{15}{25}\) = \(\frac{15:5}{25:5}\) = \(\frac{3}{5}\)

Ta có: \(\frac{7}{5}- \frac{15}{25}= \frac{7}{5}- \frac{3}{5}= \frac{7-3}{5}= \frac{4}{5}\)

c) Ta thấy 4 : 4 = 1 ; 8 : 4 = 2. Nên chia cả tử và mẫu của \(\frac{4}{8}\) cho 4.

\(\frac{4}{8}\) = \(\frac{4:4}{8:4}\)=\(\frac{1}{2}\)

Ta có: \(\frac{3}{2}-\frac{4}{8}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}= \frac{3-1}{2}= \frac{2}{2}=1\)

d) Ta thấy 6 : 2 = 3 ; 8 : 2 = 4. Nên chia cả tử và mẫu của \(\frac{6}{8}\) cho 2.

\(\frac{6}{8}\) =\(\frac{6:2}{8:2}\) =\(\frac{3}{4}\)

Ta có: \(\frac{11}{4}-\frac{6}{8}= \frac{11}{4}- \frac{3}{4} = \frac{11-3}{4}= \frac{8}{4}=2\)

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 2 bài Phép trừ phân số sgk Toán 4 trang 129

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *