Giáo DụcLớp 4

Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 137

Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 137

Câu 2: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu):

Mẫu:    $2 : \frac{3}{4} = \frac{2}{1} : \frac{3}{4} = \frac{2}{1} \times  \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$

Bạn đang xem: Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 137

Ta có thể viết gọn như sau: $2 : \frac{3}{4} = \frac{2\times 4}{3} = \frac{8}{3}$

a) $3 : \frac{5}{7}$

b) $4 : \frac{1}{3}$

c) $5 : \frac{1}{6}$

Lời giải chi tiết:

a) $3 : \frac{5}{7}$

$3 : \frac{5}{7} = \frac{3}{1} : \frac{5}{7} = \frac{3}{1} \times  \frac{7}{5} =  \frac{3\times  7}{1\times  5}  = \frac{21}{5}$

Ta có thể viết gọn như sau: $3 : \frac{5}{7} = 3 \times \frac{7}{5} =  \frac{3\times 7}{5} = \frac{21}{5}$

b) $4 : \frac{1}{3}$

$4 : \frac{1}{3} = \frac{4}{1} : \frac{1}{3} = \frac{4}{1} \times  \frac{3}{1} =  \frac{4\times  3}{1\times  1}  = \frac{12}{1} = 12$

Ta có thể viết gọn như sau: $4 : \frac{1}{3} = 4 \times \frac{3}{1} =  \frac{4\times 3}{1} = \frac{12}{1} = 12$

c) $5 : \frac{1}{6}$

$5 : \frac{1}{6} = \frac{5}{1} : \frac{1}{6} = \frac{5}{1} \times  \frac{6}{1} =  \frac{5\times  6}{1\times  1}  = \frac{30}{1} = 30$

Ta có thể viết gọn như sau: $5 : \frac{1}{6} = 5 \times \frac{6}{1} =  \frac{5\times 6}{1} = \frac{30}{1} = 30$

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 137

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *