Giáo DụcLớp 4

Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

Câu 2: Trang 133 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu):

Mẫu:  2 x $\frac{3}{7}$ = $\frac{2}{1}$ x $\frac{3}{7}$ = $\frac{2 \times 3}{1 \times  7}$ =  $\frac{6}{7}$

Bạn đang xem: Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

Ta có thể viết gọn như sau:      2 x $\frac{3}{7}$ = $\frac{2 \times 3}{7}$ =   $\frac{6}{7}$

a) 4 x $\frac{6}{7}$       b) 3 x $\frac{4}{11}$

c) 1 x $\frac{5}{4}$       d) 0 x $\frac{2}{5}$

Lời giải chi tiết:

a) 4 x $\frac{6}{7}$  =  $\frac{4}{1}$ x $\frac{6}{7}$ = $\frac{4 \times 6}{1 \times  7}$ =  $\frac{24}{7}$

Ta có thể viết gọn như sau:    4 x $\frac{6}{7}$  = $\frac{4 \times 6}{7}$ =   $\frac{24}{7}$

b) 3 x $\frac{4}{11}$ = $\frac{3}{1}$ x $\frac{4}{11}$ = $\frac{3 \times 4}{1 \times  7}$ =  $\frac{12}{11}$

Ta có thể viết gọn như sau:      3 x $\frac{4}{11}$ = $\frac{3 \times 4}{11}$ =   $\frac{12}{11}$

c) 1 x $\frac{5}{4}$  = $\frac{1}{1}$ x $\frac{5}{4}$ = $\frac{1 \times 5}{1 \times  4}$ =  $\frac{5}{4}$

Ta có thể viết gọn như sau:      1 x $\frac{5}{4}$ = $\frac{1 \times 5}{4}$ =   $\frac{5}{4}$    

d) 0 x $\frac{2}{5}$ = $\frac{0}{1}$ x $\frac{2}{5}$ = $\frac{0 \times 2}{1 \times  5}$ =  $\frac{0}{5}$ = 0

Ta có thể viết gọn như sau:      0 x $\frac{2}{5}$ = $\frac{0 \times 2}{5}$ =   $\frac{0}{5}$ = 0

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *