Giáo DụcLớp 4

Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 128

Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 128

Câu 2: Trang 128 sgk toán lớp 4

Tính

a) \(\frac{3}{4}+\frac{2}{7}\)                      

Bạn đang xem: Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 128

b) \(\frac{5}{16}+\frac{3}{8}\)                      

c) \(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\)

Lời giải chi tiết:

a) \(\frac{3}{4}+\frac{2}{7}\)

Hai phân số khác mẫu số nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu số rồi cộng.

Quy đồng mẫu số: 

\(\frac{3}{4}= \frac{3×7}{4×7}=\frac{21}{28}\);   

\(\frac{2}{7}= \frac{2×4}{7×4}=\frac{8}{28}\)

Cộng hai phân số: 

\(\frac{3}{4}+\frac{2}{7}\) = \(\frac{21}{28}+\frac{8}{28}= \frac{21 + 8}{28} = \frac{29}{28}\)

b) \(\frac{5}{16}+\frac{3}{8}\)

Ta thấy 16 : 8 = 2 nên giữ nguyên phân số \(\frac{5}{16}\) và nhân cả tử và mẫu của phân số \(\frac{3}{8}\) với 2.

\(\frac{3}{8}= \frac{3×2}{8×2}=\frac{6}{16}\)

Cộng hai phân số: 

\(\frac{5}{16}+\frac{3}{8}\) = \(\frac{5}{16}+\frac{6}{16}= \frac{5 + 6}{16} = \frac{11}{16}\)

c) \(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\)

Mẫu số 3 khác 5 nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu số rồi cộng.

Quy đồng mẫu số: 

\(\frac{1}{3}= \frac{1×5}{3×5}=\frac{5}{15}\) ;  

\(\frac{7}{5}= \frac{7×3}{5×3}=\frac{21}{15}\)

Cộng hai phân số: 

\(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\) = \(\frac{5}{15}+\frac{21}{15}= \frac{5+21}{15} = \frac{26}{15}\)

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 128

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *