Giáo DụcLớp 8

Giải câu 17 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 14

Giải câu 17 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 14

Câu 17: trang 14 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \(7 + 2x = 22 – 3x\)

Bạn đang xem: Giải câu 17 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 14

b) \(8x – 3 = 5x + 12\)

c) \(x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1\)

d) \(x + 2x + 3x – 19 = 3x + 5\)

e) \(7 – \left( {2x + 4} \right) =  – \left( {x + 4} \right)\)

f) \(\left( {x – 1} \right) – \left( {2x – 1} \right) = 9 – x\)

Lời giải chi tiết:

a) \(7 + 2x = 22 – 3x\)

\(\Leftrightarrow 2x+3x=22-7\)

\(\Leftrightarrow 5x=15\)

\(\Leftrightarrow x=3\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=3\)

b) \(8x – 3 = 5x + 12\)

\(\Leftrightarrow 8x-5x=12+3\)

\(\Leftrightarrow 3x=15\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=5\)

c) \(x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1\)

\(\Leftrightarrow x+4x-2x=25-1+12\)

\(\Leftrightarrow 3x=36\)

\(\Leftrightarrow x=12\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=12\)

d) \(x + 2x + 3x – 19 = 3x + 5\)

\(\Leftrightarrow 6x-3x=5+19\)

\(\Leftrightarrow 3x=24\)

\(\Leftrightarrow x=8\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=8\)

e) \(7 – \left( {2x + 4} \right) =  – \left( {x + 4} \right)\)

\(\Leftrightarrow 7-2x-4=-x-4\)

\(\Leftrightarrow -2x+x=-4+4-7\)

\(\Leftrightarrow -x=-7\)

\(\Leftrightarrow x=7\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=7\)

f) \(\left( {x – 1} \right) – \left( {2x – 1} \right) = 9 – x\)

\(\Leftrightarrow x-1-2x+1=9-x\)

\(\Leftrightarrow -x+x=9\)

\(\Leftrightarrow 0x=9\)(Vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 17 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 14

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *