Giáo DụcLớp 8

Giải câu 14 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 13

Giải câu 14 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 13

Câu 14: trang 13 sgk Toán 8 tập 2

Số nào trong ba số -1; 2 và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau:

\(|x| = x\)

Bạn đang xem: Giải câu 14 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 13

\({x^2} + 5x + 6 = 0\)

\({6 \over {1 – x}} = x + 4\)

Lời giải chi tiết:

Thay lần lượt các giá trị \(-1; 2; 3\)vào mỗi phương trình.

Nếu vế trái = vế phải thì nó là nghiệm của phương trình.

 • \(|x|=x\)
  • Nếu \(x=-1\Leftrightarrow |-1|=-1\Leftrightarrow 1=-1\) (Vô lí)

Vậy \(x=-1\)không phải là nghiệm của phương trình \(|x|=x\)

  • Nếu \(x=2\Leftrightarrow |2|=2\Leftrightarrow 2=2\)(luôn đúng)

Vậy \(x=2\)là nghiệm của phương trình \(|x|=x\)

  • Nếu \(x=-3\Leftrightarrow |-3|=-3\Leftrightarrow 3=-3\)(Vô lí)

Vậy \(x=-3\)không phải là nghiệm của phương trình \(|x|=x\)

 • \({x^2} + 5x + 6 = 0\)

  • Nếu \(x=-1\Leftrightarrow (-1)^2+5.(-1)+6=0\Leftrightarrow -2=0\) (Vô lí)

Vậy \(x=-1\)không phải là nghiệm của phương trình \({x^2} + 5x + 6 = 0\)

  • Nếu \(x=2\Leftrightarrow 2^2+5.2+6=0\Leftrightarrow 20=0\) (Vô lí)

Vậy \(x=2\)không phải là nghiệm của phương trình \({x^2} + 5x + 6 = 0\)

  • Nếu \(x=-3\Leftrightarrow (-3)^2+5.(-3)+6=0\Leftrightarrow 0=-3\)(luôn đúng)

Vậy \(x=-3\)là nghiệm của phương trình \({x^2} + 5x + 6 = 0\)

 • \({6 \over {1 – x}} = x + 4\)

  • Nếu \(x=-1\Leftrightarrow \frac{6}{1-(-1)}=(-1)+4\Leftrightarrow 3=3\) (luôn đúng)

Vậy \(x=-1\)là nghiệm của phương trình \({6 \over {1 – x}} = x + 4\)

  • Nếu \(x=2\Leftrightarrow \frac{6}{1-2}=2+4\Leftrightarrow -6=6\) (Vô lí)

Vậy \(x=2\)không phải là nghiệm của phương trình \({6 \over {1 – x}} = x + 4\)

  • Nếu \(x=-3\Leftrightarrow \frac{6}{1-(-3)}=(-3)+4\Leftrightarrow \frac{3}{2}=1\)(Vô lí)

Vậy \(x=-3\)không phải là nghiệm của phương trình \({6 \over {1 – x}} = x + 4\)

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 14 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 13

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *