Giáo DụcLớp 8

Giải câu 12 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 -sgk Toán 8 tập 2 trang 12

Giải câu 12 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 -sgk Toán 8 tập 2 trang 12

Câu 12: trang 10 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình

a) \( \frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\)

Bạn đang xem: Giải câu 12 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 -sgk Toán 8 tập 2 trang 12

b) \( \frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}\)

c)  \( \frac{7x-1}{6} + 2x = \frac{16 – x}{5}\)

d) \(4(0,5 – 1,5x) = -\frac{5x-6}{3}\)

Lời giải chi tiết:

a) \( \frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\)

\(\Leftrightarrow 2(5x-2)=3(5-3x)\)

\(\Leftrightarrow 10x-4=15-9x\)

\(\Leftrightarrow 10x+9x=15+4\)

\(\Leftrightarrow 19x=19\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=1\)

b) \( \frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}\)

\(\Leftrightarrow 3(10x+3)=36+4(6+8x)\)

\(\Leftrightarrow 30x+9=36+24+32x\)

\(\Leftrightarrow 30x-32x=60-9\)

\(\Leftrightarrow -2x=51\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{51}{2}\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=-\frac{51}{2}\)

c)  \( \frac{7x-1}{6}+ 2x = \frac{16 – x}{5}\)

\(\Leftrightarrow 5(7x-1)+30.2x=6(16-x)\)

\(\Leftrightarrow 35x-5+60x=96-6x\)

\(\Leftrightarrow 35x+60x+6x=96+5\)

\(\Leftrightarrow 101x=101\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=1\)

d) \(4(0,5 – 1,5x) = -\frac{5x-6}{3}\)

\(\Leftrightarrow 2-6x=-\frac{5x-6}{3}\)

\(\Leftrightarrow 3(2-6x)=-5x+6\)

\(\Leftrightarrow 6-18x=-5x+6\)

\(\Leftrightarrow -18x+5x=6-6\)

\(\Leftrightarrow -13x=0\)

\(\Leftrightarrow x=0\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=0\)

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 12 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 -sgk Toán 8 tập 2 trang 12

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *