Giáo DụcLớp 8

Giải câu 11 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 -sgk Toán 8 tập 2 trang 12

Giải câu 11 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 -sgk Toán 8 tập 2 trang 12

Câu 11: trang 13 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) (\3x-2=2x-3\)

Bạn đang xem: Giải câu 11 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 -sgk Toán 8 tập 2 trang 12

b) \(3 – 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u\)

c) \(5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)\)

d) \(-6(1,5 – 2x) = 3(-15 + 2x)\)

e) \(0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7\)

f) \( \frac{3}{2}\left ( x -\frac{5}{4} \right )-\frac{5}{8}= x\)

Lời giải chi tiết:

a) \(3x – 2 = 2x – 3\)

\(\Leftrightarrow 3x-2x=-3+2\)

\(\Leftrightarrow x=-1\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=-1\)

b) \(3 – 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u\)

\(\Leftrightarrow -4u+6u-u-3u=27-3-24\)

\(\Leftrightarrow -2u=0\)

\(\Leftrightarrow u=0\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(u=0\)

c) \(5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)\)

\(\Leftrightarrow 5-x+6=12-8x\)

\(\Leftrightarrow -x+8x=12-5-6\)

\(\Leftrightarrow 7x=1\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{7}\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=\frac{1}{7}\)

d) \(-6(1,5 – 2x) = 3(-15 + 2x)\)

(\Leftrightarrow -9+12x=-45+6x\)

\(\Leftrightarrow 12x-6x=-45+9\)

\(\Leftrightarrow 6x=-36\)

\(\Leftrightarrow x=-6\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=-6\)

e) \(0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7\)

\(\Leftrightarrow 0,1-t+0,2=2t-5-0,7\)

\(\Leftrightarrow -t-2t=-5-0,7-0,1-0,2\)

\(\Leftrightarrow -3t=-6\)

\(\Leftrightarrow t=2\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=2\)

f) \( \frac{3}{2}\left ( x -\frac{5}{4} \right )-\frac{5}{8}= x\)

\(\Leftrightarrow \frac{3}{2}x-\frac{15}{8}-\frac{5}{8}-x=0\)

\(\Leftrightarrow \frac{1}{2}x-\frac{20}{8}=0\)

\(\Leftrightarrow \frac{1}{2}x=\frac{5}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

Vậy phương trình có một nghiệm là \(x=5\)

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 11 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 -sgk Toán 8 tập 2 trang 12

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *