Giáo DụcLớp 4

Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 136

Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 136

Câu 1: Trang 136 sgk toán lớp 4

Tính rồi rút gọn

a) \(\frac{3}{5}\) : \(\frac{3}{4}\) ;   \(\frac{2}{5}\) : \(\frac{3}{10}\)  ;  \(\frac{9}{8}\) : \(\frac{3}{4}\) 

Bạn đang xem: Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 136

b) \(\frac{1}{4}\) : \(\frac{1}{2}\) ;   \(\frac{1}{8}\) : \(\frac{1}{6}\)   ; \(\frac{1}{5}\) : \(\frac{1}{10}\)  

Lời giải chi tiết:

a) \(\frac{3}{5}\) : \(\frac{3}{4}\) =  \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{4}{3}\) = \(\frac{3 \times 4}{5 \times 3}\) = \(\frac{4}{5}\)     (Rút gọn cả tử và mẫu cho 3)

\(\frac{2}{5}\) : \(\frac{3}{10}\) = \(\frac{2}{5}\) x \(\frac{10}{3}\) = \(\frac{2 \times 10}{5 \times 3}\) = \(\frac{2 \times 2 \times 5}{5 \times 3}\) =  \(\frac{4}{3}\)     (Rút gọn cả tử và mẫu cho 5)

\(\frac{9}{8}\) : \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{9}{8}\) x \(\frac{4}{3}\) = \(\frac{9 \times 4}{8 \times 3}\) = \(\frac{3 \times 3 \times 4}{4\times 2 \times 3}\) =  \(\frac{3}{2}\)     (Rút gọn cả tử và mẫu cho 3 và 4)

b) \(\frac{1}{4}\) : \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{4}\) x \(\frac{2}{1}\) = \(\frac{1 \times 2}{4 \times 1}\) = \(\frac{1 \times 2}{2 \times 2 \times 1}\)=  \(\frac{1}{2}\)     (Rút gọn cả tử và mẫu cho 2)

\(\frac{1}{8}\) : \(\frac{1}{6}\) =  \(\frac{1}{8}\) x \(\frac{6}{1}\) = \(\frac{1 \times 6}{8 \times 1}\) = \(\frac{1 \times 2 \times 3}{2 \times 4 \times 1}\)=  \(\frac{3}{4}\)     (Rút gọn cả tử và mẫu cho 2)

\(\frac{1}{5}\) : \(\frac{1}{10}\) = \(\frac{1}{5}\) x \(\frac{10}{1}\) = \(\frac{1 \times 10}{5 \times 1}\) = \(\frac{1 \times 2 \times 5}{5 \times 1}\)=  \(\frac{2}{1} = 2\)     (Rút gọn cả tử và mẫu cho 5)

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 136

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *