Giáo DụcLớp 4

Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

Câu 1: Trang 133 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu):

Mẫu:  $\frac{2}{9}$ x 5 = $\frac{2}{9}$ x $\frac{5}{1}$ =$\frac{2 \times 5}{9 \times 1}$  = $\frac{10}{9}$

Bạn đang xem: Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

Ta có thể viết gọn như sau: :  $\frac{2}{9}$ x 5 = $\frac{2 \times 5}{9}$ = $\frac{10}{9}$

a) $\frac{9}{11}$ x 8           b) $\frac{5}{6}$ x 7

c) $\frac{4}{5}$ x 1              d) $\frac{5}{8}$ x 0

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{9}{11}$ x 8   =  $\frac{9}{11}$  x $\frac{8}{1}$ = $\frac{9 \times 8}{11 \times  1}$ =  $\frac{72}{11}$    

Viết gọn:   $\frac{9}{11}$ x 8   =  $\frac{9 \times 8}{11 }$ =  $\frac{72}{11}$

b) $\frac{5}{6}$ x 7 = $\frac{5}{6}$ x $\frac{7}{1}$ = $\frac{5 \times 7}{6 \times  1}$ =  $\frac{35}{6}$

Viết gọn:  $\frac{5}{6}$ x 7 = $\frac{5 \times 7}{6 }$ =  $\frac{35}{6}$    

c) $\frac{4}{5}$ x 1  =   $\frac{4}{5}$ x $\frac{1}{1}$  = $\frac{4 \times 1}{5 \times 1}$ = $\frac{4}{5}$

Viết gọn: $\frac{4}{5}$ x 1  = $\frac{4 \times 1}{5}$ =   $\frac{4}{5}$       

d) $\frac{5}{8}$ x 0 = $\frac{5}{8}$ x $\frac{0}{1}$  = $\frac{5 \times 0}{8 \times 1}$ = $\frac{0}{8}$ = 0

Viết gọn: $\frac{5}{8}$ x 0 = $\frac{5 \times 0}{8}$ = $\frac{0}{8}$ = 0

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *