Giáo DụcLớp 4

Giải câu 1 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 124

Giải câu 1 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 124

Câu 1: Trang 124 sgk toán lớp 4

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời đúng. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Trong các số 5451; 5541; 5145; 5541 số chia hết cho 5 là:

Bạn đang xem: Giải câu 1 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 124

A. 5451         B. 5514              C.5145              D.5541

b) Hùng có 8 viên bi gồm 4 viên bi xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ các viên vi màu đỏ trong số viên bi của Hùng là:

A. \({4 \over 8}\)             B. \({3 \over 4}\)          C. \({1 \over 8}\)      D. \({3 \over 8}\)

c) Phân số \({5\over 9}\) bằng phân số nào dưới đây:

A. \({10 \over 27}\)            B. \({15 \over 18}\)             C. \({15 \over 27}\)            D. \({20 \over 27}\)

d) Trong các phân số \({9 \over 8};\,\,\,{9 \over 9};\,\,\,{8 \over 8};\,\,\,{8 \over 9}\) phân số nào bé hơn 1?

A. \({9 \over 8}\)           B. \({9 \over 9}\)             C. \({8 \over 8}\)               D. \({8 \over 9}\)

Lời giải chi tiết:

a) Số chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng là 0 ; 5.

Trong 4 số có số 5145 có chữ số tận cùng là 5, nên 5145 chia hết cho 5.

Khoanh tròn vào C;    

b) Hùng có 8 viên bi, trong đó có 3 viên bi màu đỏ nên:

Phân số chỉ các viên vi màu đỏ trong số viên bi của Hùng là:  \({3 \over 8}\)

Khoanh tròn vào D;  

c) Ta có :

$\frac{5}{9} = \frac{5\times 2}{9\times 2} = \frac{10}{18}$

$\frac{5}{9} = \frac{5\times 3}{9\times 3} = \frac{15}{27}$

Khoanh tròn vào C

d) Phân số bé hơn 1: phân số tử < mẫu

Phân số lớn hơn 1 : phân tử > mẫu.

Ta có phân số: $\frac{8}{9}$ có 8 < 9 nên $\frac{8}{9}$ < 1

Khoanh tròn vào D

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải câu 1 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 124

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *