Giáo DụcLớp 8

Giải bài tập 4,5,6,7 trắc nghiệm trang 78, 78 sách BT GDCD lớp 8

Giải bài tập 4,5,6,7 trắc nghiệm trang 78, 78 sách BT GDCD lớp 8

Bài tập 4,5,6,7:

Bài 4: Theo em, khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Bạn đang xem: Giải bài tập 4,5,6,7 trắc nghiệm trang 78, 78 sách BT GDCD lớp 8

B. Hiến pháp là một trong những văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

C. Hiến pháp là văn bản có hiệu lực đầy đủ nhất trong hộ thống pháp luật Việt Nam.

D. Hiến pháp là đạo luật được áp dụng triệt để nhất.

 

Bài 5: Những ý kiến nào sau đây là đúng quy định của pháp luật ?

A. Chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp.

B. Các cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp.

C. Chỉ có các cơ quan nhà nước ở Trung ương mới có quyền góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp khi Nhà nước trưng cầu dân ý.

D. Mọi công dân đều có quyền góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp khi Nhà nước trưng cầu dân ý.

E. Chỉ công dân từ 18 tuổi trở lên mới có quyền góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp khi được trưng cầu.

 

Bài 6: Hiến pháp bao gồm những nội dung cơ bản nào ?

(Lựa chọn các câu trả lời đúng)

A. Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ.

B. Tổ chức bộ máy nhà nước,

c. Xử phạt vi phạm hành chính.

D. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

E. Các mức thuế đối với người sản xuất kinh doanh.

 

Bài 7: Từ ngày thành lập đến nay, Nhà nước ta đã ban hành năm bản Hiến pháp, đó là. (Lựa chọn các câu trả lời đúng)

A. Hiến pháp năm 1946 ;

B. Hiến pháp năm 1959 ;

C. Hiến pháp năm 1980 ;

D. Hiến pháp năm 1992 ;

E. Hiến pháp năm 2000 ;

G. Hiến pháp năm 2013.

Lời giải chi tiết:

Bài 4: Theo em, khẳng định nào sau đây là đúng ?

=> Đáp án là: A. Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Bài 5: Những ý kiến nào sau đây là đúng quy định của pháp luật ?

=>Đáp án là:

A. Chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp.

D. Mọi công dân đều có quyền góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp khi Nhà nước trưng cầu dân ý.

Bài 6: Hiến pháp bao gồm những nội dung cơ bản nào ?

=> Đáp án là:

A. Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ.

B. Tổ chức bộ máy nhà nước,

D. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Bài 7: Từ ngày thành lập đến nay, Nhà nước ta đã ban hành năm bản Hiến pháp, đó là. (Lựa chọn các câu trả lời đúng)

=> Đáp án là:

A. Hiến pháp năm 1946 ;

B. Hiến pháp năm 1959 ;

C. Hiến pháp năm 1980 ;

D. Hiến pháp năm 1992 ;

G. Hiến pháp năm 2013.

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải bài tập 4,5,6,7 trắc nghiệm trang 78, 78 sách BT GDCD lớp 8

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *